Bizim Kültürümüzde “Yetkilendirme” Mümkün mü?

Bizim kültürümüzdeki lider, güçlü bir insandır. Bu profil, hemen her toplumda yer alsa da ülkemizde daha yaygın. Çalışanların sürekli bir otoriteye bağlı hareket etme eğilimi, batı kültürüne göre daha baskın görülüyor. Bu biraz da psikolojik bir durum aslında. Güçlü liderler güven verir. Aslında yetkilendirme, zaman yönetimi alanında değerlendirilip başarıyla uygulanmalı.

Bizim toplumumuzda güçlü olma, güçlü görünme çok sevilir. Bizim gibi toplumlarda güçlü olmak aynı zamanda ayrıcalıklı olmak anlamına da gelir. Mütavazi yöneticiler pek tutulmaz ülkemizde.

İskandinav toplumları ise güçlü olanın gücünü gösterme ihtiyacı hissetmediği toplumlardır. Bizim toplumumuzda yöneticiler, statülerini simgeleyen büyük makam odalarında çalışıp, prestijli otomobillerle gezerken onlarda başbakanlar bile işlerine bisikletle gidip korumasız dolaşabilirler.

Liderlere aşırı güç atfetmeyi seven bizim gibi toplumlarda yetki devri, kararlara katılım gibi çağdaş yönetim kavramlarının uygulanmasının önünde engeller var. Kültürümüz, bu yöntemleri uygularken bize engel oluyor. Oysa gerek şirket gerekse ülke yönetiminde, yetkilendirme ve hesap verebilirlik gibi kavramlar sağlıklı ve sürdürülebilir düzenler için vazgeçilmez kavramlar.

Bu kavramların ilk defa ortaya çıktığı kültürden bizden çok farklı. Piyasada bulabileceğiniz şirket yönetimi hakkındaki kitapların hemen hepsi ABD menşeili. Batıda yetkilendirme ve olan bitenin hesabını verme mutlaka yapılan ve yerine getirilen eylemler. Ancak bizde durum pek böyle değil.

Zaman yönetimi nedir?

Zaman yönetimi nedir?

Bu yöntemleri bizim gibi ülkelerde uygulamak ne kadar mümkün?

Yetkilendirme, bir liderin sahip olduğu gücü, bilgiyi, karar alma erkini kendine bağlı olanlarla paylaşması demektir. Bu anlayış bugünün karmaşık yapılara sahip şirketlerini, organizasyonlarını yönetmek için vazgeçilmez bir hal aldı. Lafa gelince bizim toplumumuzda hemen herkes yetkilendirmenin gerekliliği konusunda hemfikir. Ama mesele icraata gelince aynı şevk ve heyecanı pek görülemiyor. Kültürel engeller “yetkilendirmeye” izin vermez. Bizde güç, paylaşışmaz. Elde tutulur.

Gücün bir kişide toplanması yerine dağıtılması, denetlenmesi ve kararlara daha çok insanın katılımının sağlanması gerekir. Bu anlayış şirketler için geçerli olduğu kadar ülke yönetimleri için de geçerli.

Biz güvendiğimiz bir lidere bütün gücü devrettiğimiz taktirde çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimizi sanıyoruz. Bütün iyi niyetimizle güvenilir, adaletli, ahlaklı, çalışkan, etkili, vizyon sahibi liderlerin bizim hakkımızda en iyisini yapacağına inanıyoruz. Çalıştığımız şirketleri ve ülkemizi böyle “insan üstü liderlerin” yönetmesini istiyoruz. Bu inanış bizi rahatlatıyor. Bu belki biraz ülkemizdeki insanların sorumluluk almaktan kaçınma ve fazla çalışkan olmamasıyla da alakalı olabilir.

Günümüz dünyası her kararın tek başına alınmayacağı kadar karışık. Bir kişinin şirketin bir bölümünü bile tek başına yönetmesi artık çok zor. Şirketlerde o kadar çok uzmanlık alanı var ki sağlıklı bir yönetim için mutlaka yetkilendirme gerekiyor.

Yetkilendirmenin olmadığı hiyerarşik düzenlerde tek bir kişinin gözünün içine bakan anlayış, çoğunluğu “oyunun dışında” bırakan anlayıştır. Tek liderin her şeye karar verdiği şirketlerde çalışanlar sorumluluk ve inisiyatif alamazlar. Bu da çalışan ve ekip gelişimini engeller. Şirket ilerleyemez.

Liderler ve patronlar ellerindeki gücü paylaşmadıkları taktirde, yönettikleri şirketlerin gelecekte var olması mümkün değil.

Zaman yönetimi nasıl yapılır?

Zaman yönetimi nasıl yapılır?

Gerçek liderin bütün gücü kendi elinde toplamasına ihtiyacı aslında yok. Gerçek liderler ne sahip oldukları güce sıkı sıkı sarılmak isterler ne de bu güçten ayrıcalık talep ederler. Aksine sahip oldukları gücü paylaşarak çoğaltırlar. Doğru insanları yetkilendirerek onları oyuna katarlar ve her fırsatta onlara pas vererek oyunu büyütür ve güzelleştirirler. Gerçek liderler lider yetiştirirler.

Bu bilince sahip olarak, bu durumun farkında olarak bu engeli aşmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu yönetim tekniklerinin “doku uyuşmazlığı” nedeniyle çarçur edilip bir kenara atılması işten bile değil.

Bu yazı temelaksoy.com adresinden derlenmiştir.

Zaman Yönetimi Eğitimi en çok verdiğimiz kurumsal eğitimlerden bir tanesi. Detaylar ve teklif almak için: https://www.aimdanismanlik.com/tr/egitim-programlari/kisisel-gelisim-beceri-programlari/item/16-toplant-ve-zaman-yonetimi.html