Koç nasıl seçilir? Koç seçerken neye dikkat etmek gerekir?

Türkiye’de koçluk derneklerine kayıtlı neredeyse bin koç var. Ne yazık ki aralarında eğitimsiz olanları da var. Daha da acısı, bu eğitimsiz koçlara şirketler itibar edebiliyor ve onlardan kurumsal koçluk desteği veya kurumsal koçluk eğitimi alabiliyor.

Halen bir koçun nasıl çalıştığını, koçtan ne beklediğini bilmeyenler de var. Buu yazımızda koç seçimi nasıl yapılır konusunu anlatacağız.

Öncelikle yaşanmış bir hikaye ile başlayalım. Geçmiş yıllarda Türkiye’de faaliyet gösteren, kendi alanının en büyüklerden olan uluslararası bir firma, üst düzey yöneticilerine koçluk vermesi için bir koç ile anlaşıyor. Ancak, bu koç, gizlilik ilkesini ihlal edip yöneticilere birbirleri hakkında söylediklerini yetiştiriyor. Tüm üst yönetim birbirine düşüyor. En sonunda şirketin insan kaynakları direktörü ile büyük bir tartışma yaşıyor ve olay patron katına kadar taşınıyor. Sonunda koçun foyası ortaya çıkıyor ve olaylı bir şekilde şirketle bağı kesiliyor.

Aklınıza gelen ilk soru muhtemelen “uluslararası bir firma nasıl böyle bir koçla çalışır.?” oldu. Bugün sektörde halen bu tarz eğitimsiz koçların olması ve şirketlerin de bunlara itibar etmesi hem koçluk mesleği açısından hem de kurumlar açısından negatif etki yaratıyor.

Koçluk en basit tanımıyla “Danışanların kişisel ve mesleki potansiyelini azami düzeye çıkaracak, onları yaratıcı düşünmeye sevk edecek bir süreçte onlarla ortak olmaktır.”

Türkiye’de koçluk derneklerine kayıtlı bine yakın koç var. Koçların ICF, EMCC, AC gibi dünya çapında en çok üyesi olan koçluk federasyon/konsey/derneklerden onaylı koçluk eğitimi almış olması gerekli.

Koçlar nasıl çalışır?

Koçlar, güçlü sorular sorar, derinlemesine dinler, söylenenleri farklı şekilde tekrarlar, farkındalık yaratır.

Koçluk alanın hedefe ulaşmak üzere plan yapmasına ve eylemler geliştirmesine destek olur.

İlerlemeyi ve koçluk alanın sorumluluğunu yönetir. Bunu yaparken koç yönlendirmez, yargılamaz ve koçluk alanın sorularına yanıtları yoktur.

Buna koçluğun üç Y’si denebilir. Süreç şöyle işler: Koçla koçluk alan koçluk sürecinin sonunda ulaşılması arzulanan hedef konusunda anlaşır. Aynı zamanda koçluk alanın o anda bulunduğu durum, güçlü yanları, zorlukları gibi konularda koç, koçluk alanı daha yakından tanımaya çalışır. Sonrasında da seanslar aracılığı ile konulan hedefe ulaşmaya çalışırlar. Bu hedeflerin belirlenmesinde koç sadece sorular sorarak destek olur, konuşulacak konuyu ve hedefi seçen koçluk alandır

Koç nasıl seçilir?

ICF, koç seçerken şu soruların sorulmasını öneriyor:

– Koçluk tecrübesi (koçluk süresi, tecrübesi, ne tarz konularda koç yaptığı)

– Koçluk eğitim detayları (ICF tarafından onaylanmış eğitim kurumları tarafından mı, farklı bir eğitim kurumundan mı?)

– Koçluk uzmanlık alanı ya da en yoğun çalıştığı konular neler?

– Koçluğuna katkı sağladığını düşündüğü özelliği ya da tecrübesi nedir?

– Koçluk ile ilgili felsefesi nedir ve yaklaşımı nasıldır?

– Koçluk süreci nasıl ilerlemektedir (seanslar nasıl ilerler, sıklığı nedir)?

– Başarı hikayeleri neler?

– ICF üyesi mi? ICF unvanı var mı?

Şu tavsiyeler de gözden kaçırılmamalı:

Öncelikle koçun kendisinin koçluk alıp almadığı, aldıysa kimden aldığının öğrenilmesi gerekli. Koç daha önce koçluk hizmetini alıp kendisi danışan olmadıysa süreci benimsemiş olması beklenemez.

– İki kişinin (koçun ve koçluğu alan kişinin) uyumu önemli. Uyum varsa süreç başarılı oluyor.

– İnsan kaynakları bazen elmayla armutu karıştırabilir.Koçun kendisinin ne yapacağını ve yapmayacağnı sürecin başında net çizgilerle sınırlaması gerekli.

– Deneyim önemli. Kendisi kişi yönetmemiş, değişim yönetmemiş, risk almamış, hesap vermemiş birisinin yönetici koçu olarak etkili olması zor.

Aim Danışmanlık olarak insan kaynakları koçluk eğitimi, kurumsal koçluk eğitimi ve bireysel koçluk hizmetleri veriyoruz. Koçluk hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için: https://www.aimdanismanlik.com/tr/kocluk-programlari/kocluk-mentorluk-hizmetlerimiz.html