Kurum İçi Eğitimler Neden Bazen İstenen Sonuçları Vermez?

Şirket içi eğitimler, çalışanın kişisel ve mesleki gelişimine katkı yaparken aynı zamanda daha donanımlı, daha nitelikli, performans, başarı, motivasyon ve bağlılık bağlamında daha güçlü bir seviyeye getirmesi açısından harikulade bir işleve sahiptir.

Bazen eğitimlerin pek işe yaramadığı, istenen hedeflere ulaştıramadığı da görülür. Zaman ve yeteri kadar bütçe ayrılır, eğitim planlaması ve organizasyonu yapılır lakin sonuçlar kimi zaman hayal kırıklığı da yaratabilir.

İnsan kaynakları birimleri ve yöneticiler için bu tam bir can sıkıcı durumdur aslında.

Katılımcının eğitime ve eğitmene karşı tutum ve davranışı, verilen eğitimin etkinliğini ve başarısını doğrudan etkileyebilmektedir.

Katılımcının yani çalışanın kişisel ve mesleki gelişimiyle ilgili güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesi, beceri ve potansiyelinin farkına varması, bilgi düzey derecesini tartması önemlidir. Böylelikle gelişim sürecini daha sağlıklı bir şekilde yönetebilme imkânı bulabilmektedir.

Aslında çalışanlar şirket eğitim programları haricinde kendileri de bireysel olarak kişisel ve mesleki gelişimleri için çaba göstermeli ve zaman ayırabilmelidir.

Dijital platformları bilinçli bir şekilde kullanarak şirket eğitim programları haricinde mesleki bloglar, yayınlar, düzenlenen etkinlikler takip edilebilir. Bu sayede bir çalışan; sektörü ve mesleği ilgili gelişmelerden haberdar olabileceği gibi mesleki bilgi düzeyinin de zaman içerisinde gelişebileceğini görebilecektir.

Bu minvalde çalışanın kariyer ve gelişim sürecini önemsemesi ve farkındalığı doğrudan doğruya eğitimlere, kuruma ve iş süreçlerine olumlu yönde çok büyük katkı sunacaktır.

Peki ya eğitimci?

Eğitimcinin sunum yetkinliği bu noktada çok önemli bir role sahiptir.

Ne kadar donanımlı olunursa olsun sunum yetkinliği zayıf veya yetersiz ise verilen eğitimin başarısını ve etkinliğini o derecede etkileyebilmektedir.

Şunu da belirtmeden geçmemek gerekirse, eğitim planlaması ve organizasyonu ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. İhtiyaca cevap vermeyen gereksiz eğitimler, çalışanlara fayda sağlamazken kurum için de zaman ve maliyet giderine dönüşebilmektedir.

İnsan kaynakları departmanı ve yöneticilerin, eğitim programları/aktiviteleri planlarken ve hayata geçirirken  doğru ihtiyaç, bilinçli çalışanlar ve doğru eğitimlerle başarılı sonuçlar alacaklarına inanmaktayım.

Özetlemek gerekirse kurum içi eğitimlerin başarılı olabilmesinde üç önemli unsur hâkimdir:

  • ·         İlki, katılımcının eğitime ve eğitimene karşı tutum ve davranışı.
  • ·         İkincisi eğitimi veren yöneticinin, eğitimcinin donanımlı, deneyimli olabilmesi kadar iyi bir sunum yetkinliğine sahip oluşu.
  • ·         Üçüncüsü ise doğru, sağlıklı ve etkin bir eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması ile değerlendirilmesidir.

Her bir madde kendi kapsamı içerisinde kurum içi eğitimin içeriğini, niteliğini, verimliliğini şekillendirmekte, yönlendirmekte ve yönetmektedir.

Eğitim yaşam boyu süren bir süreçtir. Bu nedenle gerek yüz yüze iletişim gerekse online eğitim getirisi itibari ile hem çalışanın iş ve sosyal hayatı hem de kurum ve iş süreçleri bağlamında çok önemli bir yer teşkil etmektedir.