Pakten Sağlık Ürünleri ile 3 ayrı grupta eğitimler yaptık

ile Gaziantep’de 3 ayrı grupta eğitimler yaptık. İlki Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler diğer ikisi ise 58 kişilik beyaz yakalı kadroyu kapsayan bu çalışma, İLETİŞİM VE İLİŞKİ YÖNETİMİ İLE TAKIM OLMAodaklı gerçekleşti.

İletişim ve ilişki yönetimi program detayımız için: https://www.aimdanismanlik.com/tr/egitim-programlari/kisisel-gelisim-beceri-programlari/item/18-etkili-iletisim-teknikleri-ve-iliski-yonetimi.html

Takım olma eğitimimiz için: https://www.aimdanismanlik.com/tr/egitim-programlari/kisisel-gelisim-beceri-programlari/item/116-takim-olma-biz-bilinci-ve-profesyonel-durus.html

Gaziantep'teki Pakten Sağlık Ürünleri şirketi ile İletişim ve İlişki yönetimi ile Takım Olma eğitimi gerçekleştirdik.

Gaziantep’teki Pakten Sağlık Ürünleri şirketi ile İletişim ve İlişki yönetimi ile Takım Olma eğitimi gerçekleştirdik.

Gaziantep'teki Pakten Sağlık Ürünleri şirketi ile İletişim ve İlişki yönetimi ile Takım Olma eğitimi gerçekleştirdik.

 

 

Gaziantep'teki Pakten Sağlık Ürünleri şirketi ile İletişim ve İlişki yönetimi ile Takım Olma eğitimi gerçekleştirdik.

Gaziantep'teki Pakten Sağlık Ürünleri şirketi ile İletişim ve İlişki yönetimi ile Takım Olma eğitimi gerçekleştirdik.

Gaziantep'teki Pakten Sağlık Ürünleri şirketi ile İletişim ve İlişki yönetimi ile Takım Olma eğitimi gerçekleştirdik.

Gaziantep'teki Pakten Sağlık Ürünleri şirketi ile İletişim ve İlişki yönetimi ile Takım Olma eğitimi gerçekleştirdik.