Yönetici Koçluğu ve Mentorluğu Açık Eğitimi

Yönetici Koçluğu ve Mentorluğu Açık Eğitimi

2 haftada toplam 4 gün olacak şekilde
Gün - Gün Ay ve Gün Gün Ay
09:30 - 16:30
Point Hotel Barbaros
Fiyatı: 3.000 TL

 

Günümüzde şirketlerde en sık görülen ihtiyaçlara göre, edindiğimiz içgörülerden yola çıkarak özel hazırlayacağımız bir program ile, Y Kuşağının aramıza daha da çok katıldığı, verimliliğin önem kazandığı iş yaşamında yöneticiler için koçluk ve mentorluk becerilerine odaklanacağız.

Program sonunda: sistemli bir biçimde mentorluk yada koçluk yapabileceksiniz.

Programın tamamındaki yöntemimiz ve uygulamalarımız şu şekildedir:
- Bilgi paylaşımı
- Inter Aktif Tartışmalar
- Öğretici in-door oyunlar ve bunlara ait geribildirimler
- Öğrenme Tarzları Ölçümü
- Bireysel analizler ve envanter uygulamaları
- Grup çalışmaları
- Örnek film ve vakalar

Programımız 2 modülden oluşuyor. 1 modül 2 gün sürüyor. 2 modülü 2 ayrı haftada organize edeceğiz.

Aşağıda modül içeriklerini görebilirsiniz.

1. MODÜL (2 gün)

- Yöneticilik, Liderlik, Koçluk ve Mentorluk Nedir? Benzerlikleri, ayrıldığı noktalar nelerdir ve ne kazandırırlar?
- Liderlik, Koçluk ve Mentorluk Süreci ve İlkelerine genel bakış
- Yönetim, Liderlik, Koçluk ve Mentorluk arasındaki çizgiler nedir?
- Çalışanların Potansiyel ve Performans Değerlendirme
- Ego ve Özgüven Yönetimi
- Çalışanların sürekli öğrenme ve gelişim modelinde eğitici olarak yer alma
- Öğrenme tarzlarına göre koçluk / mentorluk yapabilme
- Geribildirim ve izleme
- Çalışanın keşif ve gelişim yolculuğunun teşvik edilmesi (kariyer ve yaşam çemberi uygulaması)

Koç ve mentorlar için kritik bilgiler

- Üç boyutlu iletişim modeli ve iletişim engelleri
- Bilgi ve destek yoğunluğu / Karşı tarafın hazır olma düzeyi
- Sözlü ve Yüz Yüze İletişim
- İhtiyaç analizi (SWOT Analizi)
- Karşımızdakinin istek ve beklenti ile algı düzeyini dikkate almak
- Soru sorma ve algılamada farklılıklar
- Alternatif sunma ve değerlendirme
- Yönlendirme, takip ve geri bildirim
- Pro Aktif yaklaşımlar ile beklentilerin karşılanması
- İlişkide motivasyonel yaklaşım; Etkileme girişimi
- Kendini sunma ve kabul ettirme

Koç ve mentorlar için ihtiyaç analizi

- Saldırgan, yapıcı, boyun eğen davranış
- Dinleme becerileri; Nasıl dinliyoruz? (dinleme becerileri testi)
- Aktif ve pasif dinleme
- Farklı Davranış Tiplerini Anlama (renkler ile kişilik envanteri)
- Profillere Göre Uygun Davranış Modelleri Geliştirebilme
- Zaman ve Beklenti Yönetimi

Algı ve yaklaşım düzeyi

- Bütünsel bakış açısı
- Hizmet & Güven ilişkisi
- Stratejik düşünebilmek
- Biz Bilinci, Tutarlılık, Kararlılık, Süreklilik
- Sakinlik; soğukkanlı yaklaşım
- Pozitiflik, olumsuz duyguları ve stresi yönetebilmek
- Paydaş dili oluşturmak ve anlaşıla bilirlik
- Algıda farklılıklar ve esneklik

Hangi yaklaşım?

- Yönlendirici, Eğitici ve Stratejik Yaklaşım
- Problem çözücü kimliği
- Profesyonel ortak kimliği (Kazan/Kazan)
- Moderatör, Facilitator ve Arabulucu Kimliği

2. MODÜL (2 gün)

- Koçluk ve Mentorlukta Öğrenme Aşamaları (öğrenme tarzları envanteri)
- Derin Dinlemek ve Güçlü Soru Sormak (pratik çalışmalar)
- Sorumluluk Yaratmak ve Sınırları Zorlamak
- Odakta Tutmak (PRATİK ÇALIŞMALAR)
- Sezgiyi Yansıtmak ve Cesaretlendirmek
- Düzenli Geri Bildirim Vermek (GRUP İÇİNDE GERİBİLDİRİM ÇALIŞMALAR)
- Yaşam ve Yetkinlikler Çemberi
- Kişisel Değerlerin Belirlenmesi (DEĞERLER ÇALIŞMASI)
- İdeal Benliklerin Belirlenmesi, Davranışsal Tutarlılık – Tutum değişikliği
- Olumlayıcı Sorgulama Tekniği ile Hedef Belirleme Stilleri
- 360 derece Bakabilme Tekniği
- Zaman Matrisi ve Çapa Tekniği
- Kişisel Değişimi Hızlandırmak için Mentorluk Uygulamalarının Takibi
- Kendi Koçluk ve Mentorluk Stilinizi Keşfetmek (TEST ÇALIŞMASI)
- Mentorluk için Ölçüm Araçlarının Kullanımı (ÖRNEK ÖLÇÜM ARAÇLARI)
- Grup / Takım Mentorluğu
- Johari Envanteri ile Kendini Tanıma

Değerlendirme ve kapanış

Daha önce yaptığımız Yönetici Koçluğu eğitimlerimizin bazılarının videolarını inceleyebilirsiniz

 

Yönetici Koçluğu konusunda daha önce aşağıda logosu bulunan şirketlere danışmanlık verdik.