İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı

ANA KONULAR:

a) 4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde İş Hukuku Konusunda Danışmanlık

b) Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanlığı OHSAS 18001 ISG Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (Belgelendirme çalışması da dâhil edilebilecektir)

c) IK Uygulamaları Konusunda Danışmanlık (4857, OHSAS 18001, ISO 14001 yanında Modern IK Uygulamalarında alanının Uzmanı kadrolarımız, ihtiyaçlarınız doğrultusunda yerinde danışmanlık hizmeti sunarak sistem ve süreçlerinizin yapılandırılması ve / veya yeniden oluşturulmasını sağlayacaktır)

d) Tam Zamanlı bir IK Uzmanının Temini (Şirketlerinizin ihtiyacı olan Modern IK uygulamalarında operasyon el sorumluluğu alacak, ortalama birkaç yıl deneyimli İş Hukuku ve Kalite gibi konularda da koordinasyon görevi üstlenerek G.M. e raporlama yapacak bir kadronun tarafımızca istihdamı sağlanacaktır)

e) Tam Zamanlı bir IK Uzmanının şirketleriniz içinde istihdamı yanında genel IK süreçlerinde firma temsilcimiz haftada bir gün ve Kalite Yönetim Süreçleri ile ilgili konularda ise Kalite baş denetçi deneyimindeki danışmanlarımızdan biri proje kapsamında görev alacaktır.

IK DANIŞMANLIĞI ALT BAŞLIKLARI:

 • İnsan Kaynakları alt yapısının kurumsal ihtiyaçlara göre kurulması
 • Ücretlendirme ve Performans sistemlerinin oluşturulması
 • Görev Tanımları
 • İş Akış Şemaları
 • Prosedürler
 • İş Talimatları
 • Formlar
 • Gerekli Listeler
 • Kalite El Kitabı
 • Kalite El Kitabı
 • IK El Kitabı
 • OHSAS El Kitabı
 • Sistemimiz için gerekli olabilecek diğer dokümanlar
 • Genel IK Süreçleri sistem ve yönetim danışmanlığı
 • Ayda bir kişisel gelişim ve benzeri konularda eğitim verilmesi İle gerekli dokümanın oluşturulması, revize edilmesi için Kurumun İnsan Kaynakları

ile ilgili Operasyonel ihtiyaçlarının (bordro hariç) yerinde ve tam zamanlı kadrolar ile karşılanması yolu ile danışmanlık desteğinin verilmesidir.

İŞ HUKUKU ALT BAŞLIKLARI:

2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı iş yasası ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı SOSYAL GÜVENLİK YASASI yanında, bu kanunlar doğrultusunda yine iş hayatımız her gün girmekte olan yeni mevzuat ve yönetmelikler ile iş ve sosyal güvenlik uygulamaları her geçen gün daha da karmaşık hale gelmektedir. Personelin verimli çalışmasını ve özlük işlerini düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Yasası aslında firmaların en önemli yönetim araçlarından birisidir. Personelin ücret ve haklarının düzenlenmesi, çalışma süreçleri, fazla mesai, personel özlük işleri İş Yasası hükümleri çerçevesinde düzenlenmektedir. Firmalar bu konulara ne derece önem verirler ise o derece az sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır.

AIM İNSAN KAYNAKLARI, DANIŞMANLIK, KOÇLUK VE EĞİTİM HİZMETLERİ olarak, işçi işveren ilişkilerinin doğru temelde yürütülmesi ve ihtilafların çözülmesi için gerekli sistemleri kurmakta, İş Yasaları ile Sosyal Güvenlik konusunda deneyimli danışmanları ile şirketlerde çalışan personele bu misyonu kazandırmak, İş ve Sosyal Güvenlik konularında şirket İK Birimleri ve Yöneticilere danışmanlık hizmeti vererek şirketlerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve sorunların çözümüne destek vermek hizmetlerimizden bazılarıdır.

Bu noktadaki iki temel danışmanlık hizmetimiz;

 1. İş Kanunu Danışmanlığı
 2. Sosyal Güvenlik Kanunu Danışmanlığıdır.

SGK, İş-kur ve Çalışma Bakanlığı ile ilgili tüm yasal süreçlerin hatasız ve belirli bir düzen içerisinde işleyişini sağlamak, oluşabilecek tüm yasal anlaşmazlıkların henüz ortaya çıkmadan önlenmesi ya da oluşan yasal sıkıntıların büyümeden çözümünün sağlanması gibi birçok konuda sizlere bilgi ve deneyimimizi sunuyoruz.

Bu hizmetlerin alt açılımlarına bakacak olursak;

 1. Personel Yönetimi ile ilgili çalışma mevzuatı ve uygulamaları konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Danışmanlık hizmeti kapsamında;
 2. İşletmede İş Yasası ile ilgili tedbirler ve uygulama hizmetleri
 3. Personel Özlük Dosyası ve etkin dokümantasyon sistemi kurulması
 4. İşçi, işveren arasındaki uygulama sorunlarının çözülmesi
 5. Deneme ve değerlendirme sürecinde alınması gereken tedbirler
 6. İş Sözleşmeleri hazırlanması ve uygulama hizmetleri
 7. Personel davaları öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti
 8. Fazla çalışma süreçleri ve ücretleri ile ilgili sorunların çözülmesi
 9. Yönetmelik, oryantasyon, disiplin yönetmelikleri hazırlanması ve uygulanması
 10. Yasaya uygun Ücret ve bordro hazırlanması ve sorunlarının çözülmesi
 11. İşten çıkış prosedürleri ve belgelerinin hazırlanması
 12. İş güvencesi ile ilgili personel belgeleri oluşturma ve iade karaları uygulamaları
 13. Personelin işe alınması, çalışma dönemi ve işten çıkışı

Ve diğer ilgili konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Daha önce bu konuda aşağıdaki şirketler ile çalıştık.