Performans Değerlendirme ve Yönetimi Danışmanlığı

AIM İNSAN KAYNAKLARI, DANIŞMANLIK, KOÇLUK VE EĞİTİM HİZMETLERİ olarak; Kurumunuza özel ve en uygun Performans ve Kariyer Yönetim Sistemini oluşturmak için kurumdaki mevcut yapıyı iyi analiz edip, analiz sonuçlarını işletmeye entegre ve elde edilen sonuçların çok daha verimli olması için yönetim danışmanları ile sonuçları değerlendirerek hazırladığımız raporunu sizlere sunmakta ve ardından birlikte oluşturacağımız yol haritası doğrultusunda çalışmalara başlamaktayız.

Performans ve Kariyer yönetiminde, kurumun kendi vizyonu, ilke ve değerleri ile hedefleri ve iş yapış tarzına uygun olarak ortaya çıkan performans kriterlerinin belirlenmesi ve buna paralel olarak, geliştirme ve iyileştirme sürecinde verimliliğin ölçülmesini sağlayacak performans değerleme sistemlerinin kurulması ana prensibimizdir. Yapıyı, bölüm ve bireylerden daha etkin sonuçlar almak için üzerinde anlaşmaya varılmış performans standartları, hedefler, geri bildirim, ödüllendirme ve ölçüm sistematiğini kapsayan yönetim araçlarını kurguyarak oluşturmaktayız. Performansa dayalı yönetim sistemi kurulumundaki çıkış noktamız; mevcut durumu tespit ederek ulaşılması gereken noktaya varmak için yapılması gerekenleri ortaya koyarak, Performansı yönetmek ve tüm birimlerde yüksek karlılığa ulaşmak için sürdürülebilir gelişimi yönetmek amacı ile ve uygulamayı desteklemektir.

yetenek-danismanligi

AIM İNSAN KAYNAKLARI, DANIŞMANLIK, KOÇLUK VE EĞİTİM HİZMETLERİ olarak; çalışanlar ile kurumların ortak iş tatmini ile gelecek hedeflerinin sağlanması yanında kariyer planlama ve yetenek yönetimi uygulamaları sayesinde, geleceğe yönelik oluşabilecek tüm yönetim ve diğer personel ihtiyaçlarının da içeriden karşılanması yanında, Kariyer haritalarının oluşturulması, tayin, terfi, rotasyon ve yedekleme sisteminin kurulması ile iç işe alım sisteminin kurulması, koçluk ve iç kariyer danışmanlığı sisteminin kurulması gibi fonksiyonları sistemleştirerek firmaların çalışanlarından optimum düzeyde faydayı elde etmesini sağlamak üzere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız.

Bu sayede çalıştığımız firmalara;

  1. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilme
  2. Çalışanların kariyer beklentileri hakkında bilgi edinebilme
  3. Performansı yüksek olan çalışanları diğer personelden ayırt edebilme
  4. Departman çalışanlarının birbirleriyle ilişkilerini gözlemleyebilme
  5. Problemlerin tespit edilerek çözüm bulunmasını sağlama
  6. Potansiyel yönetici adaylarını belirleyebilme
  7. Verimliliği arttırmak için alınacak tedbirleri saptamak için veriler elde etmek
  8. Personelin gelişmesi gereken yönlerini ortaya çıkarmak
  9. Personelin kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya çıkarma

İmkânı sunuyoruz.

Performans ve Kariyer Yönetimi Uygulamalarımız sayesinde;

ÇALIŞANLARA FAYDALARI

YÖNETİCİLERE FAYDALARI

ORGANİZASYONA FAYDALARI

Çalışanın, hakkında üstlerinin düşüncelerini öğrenir “fark edilme” ,“tanınma” ihtiyacının karşılanmasını sağlar.

Sorumluluk almaları yönünde çalışanları teşvik eder.

Üstleri ile iki yönlü iletişim kurmalarına olanak tanır.

Çalışanların güçlerini doğru yöne kanalize etmesine yardımcı olur.

Çalışanların, kariyer gelişimlerine yardımcı olur.

Yöneticilerin astları ile ilişkilerini ve iletişimleri güçlendirir.

Yöneticilerin ödüllendirilecek yüksek performanslı Çalışanları doğru bir şekilde tespit etmelerini sağlar.

Yöneticilerin birlikte çalıştıkları kişileri daha iyi tanıyarak, daha doğru görevlendirmeler yapmalarına olanak tanır.

Yöneticilerin, kendilerine bağlı çalışanlara daha etkin bir şekilde koçluk ve yönlendirme yapmasına olanak tanır.

Yöneticilerin bireysel verimliliği artırır.

Takım çalışmasını güçlendirir.

Yöneticilerin kendi performansını değerlendirmelerine yardımcı olur

Kurum, hedef ve amaçların net olarak duyurulmasını sağlar,

Yönetim raporlama ve bilgi sistemine bir kaynak teşkil eder,

Güçlü ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasına yardımcı olur.

Organizasyonel verimliliği artırır.

Organizasyonun hedeflerine ulaşma derecesinin, farklı birimler bazında izlenebilmesini sağlar.

Terfi, nakil, ücret artışı ve insan kaynakları alanlarındaki diğer kararlar için bir alt yapı oluşturur.

Organizasyon genelinde eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesine girdi sağlar.

İnsan kaynakları sistemlerinin denetimine yardımcı olur

Kariyer ve performans yönetimi konusunda daha önce aşağıda logosu bulunan şirketlere danışmanlık verdik.