Ücretlendirme Ve Ücret Yönetimi Danışmanlığı

Özellikle yaşanan ekonomik krizler ve büyüyen Türkiye ekonomisindeki dinamik ihtiyaçlar nedeni ile çok önemli hale gelen ücretlendirme ve ücret yönetimi danışmanlığı, ücret adaletinin sağlanması, çalışanların yetkinlik ve kademelendirme ile hangi kazanımlara sahip olup ne gibi ücret ve yan haklar alacağının belirlenmesi açısından çok büyük önem kazanmıştır.

Ücret Sisteminin Kurulması objektif esaslara dayanır ve bu da firma içi ve dışında ücret adaletinin sağlanması açısından önem taşımakta olup, ayrıca çalışanların motivasyonu açısından da son derece önemlidir. Buna paralel olarak çalışanların hedef ve kariyer planları daha net ortaya konularak, Eğitim, Kariyer Yönetimi Sistemi, Performans Değerleme Sistemi ve İnsan Kaynakları ile ilgili diğer temel unsurların da doğru ve tam işlemesine katkı sağlar.

AIM İNSAN KAYNAKLARI, DANIŞMANLIK, KOÇLUK VE EĞİTİM HİZMETLERİ olarak sizlere bu noktada aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz;

  1. Ücretlendirme Sisteminin Kurulması
  2. Grading / Derecelendirme Yapılanmasının Oluşturulması
  3. İş aileleri oluşturulması ve iş eşleştirmelerinin yapılması
  4. Pozisyon büyüklüğü ve görev kapsamlarının belirlenmesi
  5. Pozisyon bazında piyasa ücret seviyelerinin araştırılması

Ücretlendirme ve ücret yönetimi konusunda daha önce aşağıda logosu bulunan şirketlere danışmanlık verdik.