Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Eğitimi

Program Sonunda Katılımcılar:

 • Performans değerleme ve performans yönetim sistemini kavrayacaklar,
 • Performans değerleme sürecini benimseyecekler,
 • Değerleme hataları konusunda bilinçlenecekler.

Eğitimin İçeriği:

 • Hedeflerle yönetim
  • Hedeflerle yönetim sistemi
  • Kilit performans göstergeleri ( K.P.I)
  • Hedeflerin yönetiminde kurum-departman-birey ilişkisi
  • Hedeflerin ölçümlenmesi
 • Yetkinliklere dayalı performans değerleme
  • Yetkinliklere göre perfrmans ölçümleme yöntemleri
  • 360 derece performans
 • Geribildirim seanslarında davranış modellerinin etkisi
  • Davranış modellerini tanıma
  • Görüşmeler esnasında davranış stil farklılıkları
  • Hangi davranış modeline nasıl yaklaşılmalı
  • Değerleme hataları ve alınacak önlemler
 • Sonuçların etkin kullanımı
  • Değerleme sonuçlarının ödül yönetiminde, eğitim planında ve kariyer / yedekleme kullanımı

Eğitim Yöntemi

 • Pre-test, post-test uygulaması,
 • 180, 360 derece uygulama örnekleri,
 • Şirket, farklı departmanlardan örnekler,
 • Film , örnek vakalar,

Daha önce bu konuda aşağıdaki şirketler ile çalıştık