Performans Görüşme ve Geri Bildirim Teknikleri Eğitimi

Eğitim Süresi, Katılımcı Sayısı ve Yeri

 • 2 (iki) gün (saat 09:30 / 16:00)
 • Maksimum 12 kişilik katılımcı

Eğtimin Hedefleri

 • Hedeflerin geri bildirimi kadar beceri, tutum, davranış özellikleri gibi yetkinlikler ile huylar ve alışkanlıklara dair nasıl geri bildirim verilebileceğine dair bilgiler verilecek,
 • Performans geri bildirimi için masada oturma yerinden, oturuş şekline, jest ve mimiklerden konuşmaya kadar ipuçları paylaşılacak,
 • Nasıl doğru soru sorulur, bununla ilgili örnekler aktarılacak,

Eğitim İçeriği

 • Performans yönetiminin önemi, amaçları ve yararları
 • Performans yönetimi sürecinde fonksiyon yöneticilerine düşen görevler
 • Performans yönetimi sürecinde karşılaşılan sorunlar ve yapılan hatalar
 • Geribildirim verme

Geri Bildirimi Zorlaştıran Nedenler

 • Davranış modellerine göre geribildirim esnasında dikkat edilecek noktalar

Farklı Davranış Tarzları

 • Davranış tarzlarının özellikleri
 • Çalışanları yönlendirilirken hangi davranış modeline nasıl yaklaşılmalı
 • Performans değerlendirme sonuçlarının kullanımı

İfade Yönetimi

 • Sesler, sözcükler, ifadeler, tonlama ve vurgu gibi öğelerin doğru kullanımı
 • Duruş, oturuş, çalışma ve toplantı düzenleri,
 • Jestler, mimikler ve diğer sözsüz iletişim ipuçları

Dinleme Becerileri

 • Etkin ve doğru dinleme
 • Kendine açık olmak, dürüstlük-şeffaflık
 • Empatik dinleme
 • Mış gibi dinleme
 • Seçici Dinleme

Eğitim Yöntemi

 • Pre-test, post-test uygulaması,
 • Her bölümde uygulamalar ve değerlendirmeler,
 • Film, örnek vakalar.

Bu programı daha önce aşağıdaki şirketlerde gerçekleştirdik.