Ekip Olma ve Takım Ruhu Eğitimi

Hedef Kitle: Şirket içi ve dışında özellikle yüz yüze yada sözlü iletişimde sıkıntılar yaşanan şirketlerde, baştan aşağı tüm çalışan ve yönetim kademelerinin alması gereken, % 70 uygulamalı ve inanılmaz keyifli bir programdır. Etkili İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi ile birleştirilip faydası en az 3-4 katına çıkarılabilir. 

Süre: 1-2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 10-14 Kişi Tek Eğitmen, 15-19 Kişi Çift Eğitmen

Eğitimin Amacı: Ekip Olma ve Takım Ruhu eğitimimiz Beyaz ve Mavi yakada her seviye çalışan ve yöneticiye hitap etmektedir.

“Ekip Olma ve Takım Ruhu” eğitimimiz ile çalışan ve yöneticilerinizin yönetsel yetkinliklerini geliştirme fırsatı edinecek, çalışanlarınızı ortak hedefe ve doğru motivasyonla harekete geçirebileceksiniz. Kurumunuzun bir bütün olarak hedefe ulaşmalarını sağlamalarını sağlayarak, takım üyelerinin bir ve biz olarak yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacaksınız.

Takım olarak çalışmak, insanların birbirlerini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, yapıcı geribildirim alma ve verme suretiyle olumlu değişiklikler elde etmelerini ve karşılıklı güven oluşturmalarını sağlar.

Bu eğitim sayesinde çalışan ve yöneticiler; Yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler olup şirket verimliliğini artıran faaliyetlerde bulunabileceklerdir. Takım oyunları ve görsel eğitim materyalleri yanında rol değişimi uygulamaları ile desteklenen eğitimin katılımcılara kalıcı değerler yaratması amaçlanmaktadır.

Bu eğitim ile modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerileri yanında takımı motive edici teknikler de anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

İÇERİK:

 • Ekiplerde Yönetim 
  • Takım Olma ve Ekip nedir? 
  • Ekip olma safhaları ( avantajları ve zorlukları)
  • Ekiplerde sürekli gözlenmesi gereken alanlar 

 • Ekip içinde iletişim ve ilişki boyutu
  • Çift boyutlu iletişim modeli
  • Bilgi yoğunluğu / Destek yoğunluğu / Karşı tarafın hazır olma düzeyi
  • İletişim engelleri
  • Yazılı İletişim
  • Sözlü İletişim
  • Yüz Yüze iletişim
  • Geri Besleme
  • Sürdürülebilirlik

 • Ekip Üyelerine Yönelik İhtiyaç Analizi 
  • Ekip Üyelerinin duygu ve isteklerini dikkate almak
  • Fayda Cümleleri ile Alternatif sunma ve değerlendirme
  • Yönlendirme, takip ve geri bildirim ile Rollerin dağılımı
  • Pro Aktif yaklaşımlar ve Uygun Ortam Oluşturma
  • Ekip ruhu ve Sinerji  oluşturmak (Ortak Dil ve ortak Hareket)
  • Algıda farklılıklar ve Esneklik
  • Hizmet yaklaşımı
  • Yönlendirici olmak
  • Eğitici olmak
  • Problem çözücü olmak
  • Profesyonel ortak kimliği (Kazan/Kazan)
  • Moderatör ve Facilitator Kimliği
  • Hizmet & Güven ilişkisi
  • Biz bilinci ve Aidiyetin önemi
  • Tutarlılık
  • Süreklilik
  • Sakinlik; soğukkanlı yaklaşım
  • Pozitiflik
  • Olumsuz duyguları ve stresi yönetebilmek

 • Ekip İçinde Davranış Modelleri
  • Farklı Tarzlar ve Farklı Yaklaşımları Anlama (İçe Dönükler, Dışa Dönükler, İlişki Odaklılar, İş Odaklılar)
  • Bizim ve Ekip Üyelerinin Davranış Modellerini nasıl anlarız?
  • Farklı Davranış Modellerine Farklı Davranış Modelleri Nasıl Geliştirilir (İç Müşteri Odaklılık)?
  • Saldırgan, yapıcı, boyun eğen davranış
  • Dinleme becerileri; Nasıl dinliyoruz?
  • Aktif ve pasif dinleme
  • Beklentilerin karşılanması 
  • İlişkide motivasyonel yaklaşım; Etkileme girişimi
  • Kendini sunma ve kabul ettirme

 • Gücün kaynakları ve kullanımı ile ekibin performansını arttırmak
  • Makamsal güç
  • Kişisel güç
  • Özgüven
  • Özgüven yaklaşımı
  • Kişisel bilgi
  • Cesaret
  • Alçakgönüllülük
  • Umut

 • Değerlendirme ve kapanış

Eğitim Yöntemi ve Uygulamalar 

TAKIM OLMA Programlarımızda İthal METALOG Ekipmanları kullanılır. Sürenin yaklaşık % 70’- 80 i uygulama ve grup çalışması ağırlıklı olup son derece keyifli ve verimli geçecektir!

Ek olarak Bilgi paylaşımı, Inter Aktif Tartışmalar, Öğretici in-door oyunlar ve bunlara ait geribildirimler, Öğrenme Tarzları Ölçümü,  Bireysel analizler ve envanter uygulamaları, Grup çalışmaları, Örnek film ve vakalar üzerinde paylaşımların da olduğu full bir gün olacaktır.

Ekip Olma, Biz Bilinci ve Takım Olma programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

 

Koru Mutuel Sigorta'da gerçekleştirdiğimiz ilgili çalışmanın özet videosunu izleyin

 

Bu eğitim dahilinde kullandığımız 'Systeam' ekipmanının video açıklamasını da geçmiş eğitimlerimizden görüntüler eşliğinde izleyebilirsiniz.

 

Bu eğitim dahilinde kullandığımız 'Pisa Kulesi' ekipmanının video açıklamasını da geçmiş eğitimlerimizden görüntüler eşliğinde izleyebilirsiniz.

Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Esa Mühendislik ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Esa Mühendislik ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Esa Mühendislik ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Esa Mühendislik ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Koru Mutuel Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Koru Mutuel Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

Ortam