Çatışma ve İlişki Yönetimi Eğitimi

Hedef Kitle: Şirket içi ve dışında özellikle yüz yüze yada sözlü iletişimde sıkıntılar yaşanan şirketlerde, ki nerede ise yok gibi, baştan aşağı tüm çalışan ve yönetim kademelerinin alması gereken, en az % 70 uygulamalı ve inanılmaz keyifli bir programdır. Takım Olma eğitimi ile de birleştirilip faydası en az 3-4 katına çıkarılabilir. 

Süre: 1-2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 10-14 Kişi Tek Eğitmen, 15-19 Kişi Çift Eğitmen

 

AIM Danışmanlık olarak, "Çatışma ve İlişki Yönetimi Eğitimi" programımız dâhilinde koçluk becerilerini merkeze koyarak kişisel becerilerin ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasını hedef alıyoruz. Çatışma ve ilişki yönetimi programımızda katılımcılar her şekilde karşımıza çıkan çatışmalardan nasıl fayda sağlayabileceklerini öğrenerek, hem iş hem de özel hayatta karşılaşılan çatışmaları çözmeyi ve süreci yönetmeyi uygulamalı olarak tecrübe edecekler.

Her insan ayrı bir karakter ve bu karakterlerin bir arada iş hayatında buluşmasıyla farklılıklar ortaya çıkarak kişiler arası çatışmaya neden olabiliyor. “Çatışa ve İlişki Yönetimi Eğitimimiz” boyunca farklı karakterdeki kişilere nasıl yaklaşılması gerektiğini de anlatıyoruz.

Birey için çatışma, iş hayatındaki diğer tüm faktörlerin geri planda kalmasına neden olan bir stres kaynağıdır. Bu yönüyle çatışma, kurumun performansını tehdit edebilecek bir değere sahiptir. Çatışma ortamı, çalışanları mutsuzluğa sevketmekte, üretkenliği düşürmekte, ilişkileri bozmakta, devamsızlığa neden olmakta, istifalara yol açmakta, yaratıcı / üretken düşünceyi engellemektedir. Kısacası çatışma, enerji, zaman ve paranın boşa harcanmasına neden olmaktadır.

Otokratik ve zorlayıcı yöneticilik stilleri, çalışanlar arasında moralsizlik ve yöneticiye karşı düşmanca tavır oluşmasına da yol açabilmektedir. “Çatışma ve İlişki Yönetimi Eğitimi” ile çalışma ortamında karşılaşılabilecek çatışmalarla nasıl baş edebileceğinizi ve olumlu sonuçlar çıkarabileceğinizi görebileceksiniz. Çatışma kavramının masaya yatırıldığı bu eğitimde çatışma kavramı detaylı olarak açıklanır. Katılımcılar, işyerinde çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareket ederek, çatışma çeşitlerini, kendi çatışma ve çözüm stillerini görmekte, çatışmayı erken safhada önlemenin ve olumlu sonuçlandırmanın yöntemlerini uygulamalarla benimsemektedirler.

“Çatışa ve İlişki Yönetimi Eğitimi”nin amacı iletişim konusunda duyarlılık kazanma, etkin iletişim yöntemlerinin uygulamasına ve çatışmaların proaktif bir şekilde yönetilerek önlenmesine yardımcı olmaktır. Katılımcılar, işyerinde çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareket ederek, çatışma çeşitlerini, kendi çatışma ve çözüm stillerini görmekte, çatışmayı erken safhada önlemenin ve olumlu sona erdirmenin yöntemlerini uygulamalarla deneyimlemektedir.

İÇERİK

 • Çatışma nedir?

 • Çatışmanın etkileri
  • Olumlu etkiler
  • Olumsuz etkiler

 • Çatışmaların kaynakları
  • Bireysel çatışmalar
   • Kişilik özellikleri
   • Değerler ve önyargılar
   • Ego tatminsizlikleri

  • İletişim çatışmaları
   • İfade boyutları
   • Empati kuramamak
   • Dinlememek
   • Algılama farklılıkları
   • Açıklık, dürüstlük
   • Gerçekler ve çarpıtma
   • Üslup

  • Sistemsel çatışmalar
   • Çalışanların sorumlu olduğu çatışmalar
   • Yöneticilerin sorumlu olduğu çatışmalar
   • Sistemin işleyişinden kaynaklanan çatışmalar

 • Çatışma çözme yaklaşımları
  • Güçler dengesi
   • Konumsal güç
   • Kişisel güç

  • Çatışma çözme tarzları
   • Rekabetçi, boyun eğen, uzlaşmacı, işbirliği yapan, kaçınan

  • Çatışma çözme tarzlarının nasıl, nerede ve ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi

 • Çatışmalarda ikna yöntemleri 

 • Çatışmaların çözümünde değişim ve gelişimlere açıklık

 • Değerlendirme ve kapanış

Çatışma ve İlişki Yönetimi programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

Çatışma ve İlişki Yönetimi

Koru Mutuel Sigorta'da gerçekleştirdiğimiz ilgili çalışmanın özet videosunu izleyin

 

Ortam