Problem Çözme ve Proje Yönetimi Teknikleri Eğitimi

Hedef Kitle: Mavi ve beyaz yakalılar için iki ayrı formatta kurgulanan bu eğitimde uygulamalı ve zihinsel problem çözme ve proje yönetimi teknik ve becerileri üzerinde çalışılmaktadır. 

Süre: 1-2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 10-14 Kişi Tek Eğitmen, 15-19 Kişi Çift Eğitmen

 

PROGRAM SONUNDA KATILIMCILAR;

 • Problemin ne olduğunu tanımlayabilecek,
 • Problemin nedenlerini saptayıp, problemi analiz edebilecek,
 • Problemin çözümü için farklı bakış açıları geliştirebilecek: Analitik düşünme ve bütünsel yaklaşım konularında bakış açısı geliştirebilecek,
 • Problemin çözümü için kritik başarı faktörlerini tanımlayabilecek,
 • Problemin çözümündeki engelleri ortadan kaldırabilecek
 • Problem çözmedeki düşünme teknikleri konusunda beceri geliştirebilecek,
 • Zihinsel tercihlerinin farkına varabilecek,
 • Karar verme aşamalarında beceri geliştirerek, sınırlı sürede en doğru karara nasıl ulaşabileceğini irdeleyebilip, etkin çözüm üretebileceklerdir.

İÇERİK:

 • Problem Çözmede Yapıcı Bakış Açısı
 • Problem Çözmedeki Zihinsel Tercihleri Anlamak
  • Sağ Beyin Sol Beyin Kavramları
  • Hermann Bütünsel Beyin Modeli
  • Bütünsel Beyin Testi
  • Problem Çözmede Süreç Fırtınası
 • Problem Çözme ve Karar Verme Süreci
  • Kök Nedene İnmek
   • Kök Nedene İnerken Doğru Soruları Sormak 
   • Problemi Oluşturan Unsurları Ayrıştırmak ve Yeniden Yapılandırmak 
  • Çözüm Alternatifleri Bulmak İçin Fikir Geliştirmek 
   • Araç: Beyin Fırtınası
   • Kritere Göre En İyi Alternatifi Seçmek ve Karar Vermek
   • Çözümü Analiz Etmek 

YÖNTEM:

 • Bilgi paylaşımı, tartışma ve değerlendirmeler
 • Problem çözme ve karar verme süreçlerinde grup çalışmaları
 • Problem çözmede düşünme teknikleri ile ilgili bireysel ve grup çalışmaları
 • Düşünme tarzları – Kişisel analiz

 Daha önce bu programı beraber uyguladığımız şirketler.