Mavi ve Gri Yakalı Yönetici Gelişim Programı

Hedef Kitle: Kurumunuzda görev yapan Vardiya Amirleri / Üretim Şefleri / Takım Liderleri / Usta Başı / Mühendis v.d. ünvanlarda 1 yada 2. Kademe ara yönetici olarak görev yapan ekiplere her modül için 2’şer (iki) gün şeklinde verilmesi önerilir.

Süre ve Tarih: Her modül 2 gün olacak şekilde ve hafta içi yada sonu ayrımı olmaksızın gün içi 09:30-15:30 arasında gerçekleştirilir.

Katılımcı Sayısı: En fazla 16-18 kişilik gruplara verilecek şekilde kurgulanabilir.
 
 
İçerik Planlama: İhtiyaçlarınıza uygun olarak aşağıdaki modüller SİZE ÖZEL olarak kurgulanarak eklemeler ve revizyonlar yapılabilecektir.

1. Modül: Ara kademe yöneticiler için iletişim becerileri, iş ve ilişki yönetimi, zamanı yönetme, değişim yönetimi, farkındalık geliştirme, güven, özgüven, disipliner yaklaşım, beden dili ile sözlü, yazılı ve yüz yüze iletişimi etkin kullanabilme, etkin dinleme ve anlama ile analitik düşünme gibi konuları içermektedir.

(Bowen Kişilik Testi ile Dinleme Testi ve Uygulamalar dâhil)

2. Modül: Delegasyon ve koordinasyon becerileri, hiyerarşi ve gereklilikleri, stres ve çatışma yönetimi ile problem çözme, uzlaştırma, kriz yönetimi ve sorunlar karşısında sakin kalıp akılcı çözümler üretme, ego yönetimi, ön yargılar, reaktif ve pro-aktif yaklaşım, doğru karar alma, stres, idari ve konumsal yaklaşım şekilleri, motivasyon ve performans yönetimi ağırlıklı konuları kapsamaktadır.

(Delegasyon Testi ile Çatışma Yönetimi Envanteri ve Uygulamalar dâhil)

3. Modül: İlk 2 (iki) modülde öğrenilenlerin temel yöneticilik becerileri ile pekiştirildiği, kişisel ve makamsal güç kullanımı, süreç ve sonuç odaklılık, ekip olma, aidiyet ve biz bilinci, hedef oluşturma, emniyet liderliği, ekip üyelerine mentorluk yapma, takip ve geri bildirimin önemi gibi ara kademe yöneticiler için tüm gerekliliklerin uygulamalı olarak öğrenildiği kapanış modülüdür.

(Johari Testi ile Yöneticilik / Mentorluk Testi ve Uygulamalar dâhil)

 

Eğitim programlarımız ile ilgili kısa ve gerçek eğitim videolarına Youtube kanalımız üzerinden şu link aracılığı ile ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/channel/UCbkZ_6KAwX3TekNavS7WRTA/videos

 

AMAÇ

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Görev tanımları doğrultusunda kurumsal yapı içinde kendilerinden beklenenleri ve yapmaları gerekenleri, yönetsel açıdan dikkat etmeleri gereken noktaları tam olarak algılayacaklardır.
 • Yönettikleri mavi yakalı çalışanlarla etkin iletişim kurmak, iletişim güçlüklerini aşarak sağlıklı bir ekip oluşturmak konusunda neler yapılması gerektiğini tartışacaklar,
 • Sorumlu oldukları ekip içerisinde nasıl bilgi aktaracaklarını ve ekibi daha iyi nasıl yönetebileceklerini öğrenecekler.
 • Takım arkadaşlarının motivasyon problemlerini izleyip anlayarak nasıl yönetecekleri ve çözüme katkı sağlayacaklarını uygulamalar ile öğrenecekler.
 • Delegasyon, karar alma, sonuç ve süreç odaklılık, aidiyet ve biz bilinci gibi noktalarda bilgi sahibi olacak ve uygulamalar ile kendilerini geliştirecekler.
 • Mavi yakalı çalışanların dinleme, anlama, algılama gibi sorunlarını anlayarak, bu gruplara uygun üslup ve içerikte anlatım şekli geliştirerek hayata geçirmeyi ve ilişki yönetimini öğrenecekler,
 • Beden dilinin doğru kullanımı, vurgu, disiplin ve kontrol mekanizmaları ile hem yaşanan iletişim sorunlarını hem de verilen yönetim mesajlarını doğru aktaracakları yöntemler geliştirilecektir.
 • Konumsal ve Kişisel Güç arasındaki farkları, ekip içi güç ve güven ilişkisinin aidiyet ve biz bilincine yansımalarını öğrenerek, disiplin, ödül ve ceza dengesinin nasıl kurgulanacağını öğrenecekler.

İÇERİK

 • ETKİN İLETİŞİM BOYUTU
   • İletişim engelleri
   • Yazılı, Sözlü ve Yüz Yüze iletişim
   • Geri Besleme
   • Sürdürülebilirlik
 • EKİP UYUMU VE TAKIM OLMAK İÇİN GEREKLİLİKLER
   • Ortak Dil oluşturmak
   • Algıda farklılıklar ve Esneklik
   • Hizmet yaklaşımı
   • Yönlendirici ve Eğitici olmak
   • Problem çözücü olmak
   • Çalışan ile Yönetici arasındaki güven ilişkisi
   • Biz bilinci ve Aidiyetin önemi
   • Tutarlılık ve Süreklilik
   • Sakinlik; soğukkanlı yaklaşım
   • İç müşterilerle (çalışanlar ve diğer birimler) ilişkilerinin önemi
   • Algılama farklılıkları ve giderilme yolları
 • İFADE YÖNETİMİ
   • Sesler, sözcükler, ifadeler, tonlama ve vurgu gibi öğelerin doğru kullanımı
   • Duruş, oturuş, çalışma ve toplantı düzenleri,
   • Jestler, mimikler ve diğer sözsüz iletişim ipuçları
 • İLİŞKİ YÖNETİMİ
  • Anlama ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi
  • Kişisel farklılıkların ölçümü ve davranış modellerini tanıma,
  • Yöneticinin davranış modelinin etkisi, empatik iletişim
  • Mavi yakalı çalışanın davranış modelini tanıma,
  • Çalışanın davranış modeline göre istenilen verimin alınabilmesi için kullanılabilecek yöntemler

TAKIM İÇİ İLETİŞİM – GÜVEN – DİNLEME – ANLAMA ÇALIŞMASI

EKİBİN İHTİYAÇLARI NELER? KİŞİLİK TARZLARI (BOWEN TEST)

 • Sahiplenme ve katılım sağlamak
 • Pro Aktif yaklaşımlar
 • Kendini sunma ve kabul ettirme
 • Farklı insan Tiplerini Anlama
 • Profillere Göre Uygun Davranış Modelleri Geliştirebilme
 • Beklentilerin karşılanması
 • İlişki yönetiminde algısal ve motivasyonel yaklaşım
 • Kendine açık olmak, dürüstlük-şeffaflık
 • Saldırgan, yapıcı, boyun eğen davranış

GÜCÜN KAYNAKLARI VE DOĞRU KULLANIMI İLE PERFORMANSI ARTTIRMAK

 • Makamsal güç
 • Kişisel güç
 • Özgüven yaklaşımı
 • Bilgi ve Cesaret
 • Alçakgönüllülük ve Umut

MAVİ YAKA YÖNETSEL BECERİLERİNİN GELİŞİMİ

 • Yönlendirme, takip ve geri bildirim
 • Pro Aktif yaklaşımlar ve çözüm için uygun ortam oluşturma
 • Şikayetler ve zor çalışanlar ile başa çıkma
 • Kurumun misyon ve stratejileri ile çalışan yönetimi arasındaki bağ nasıl olmalı?
 • Delegasyon ve Karar Alma
 • Sorumluluk ve İnisiyatif Kullanma
 • Gücün kaynakları ve kullanımı (Makamsal ve Kişisel Güç)
 • Performans Geri Bildirimi Verme

İLETİŞİM ENGELLERİ

 • Fiziksel, psikolojik ve semantik engeller
 • İletişim engellerini aşma yolları
 • Yüz Yüze İletişimde Kullanılması ve Kullanılmaması Gereken Kelimeler
 • Konuşmada Sık Yapılan, Kaybettiren Hatalar

DİNLEME BECERİLERİ (DİNLEME BECERİLERİ TESTİ)

 • Dinleme becerileri; Nasıl dinliyoruz?
 • Aktif ve pasif dinleme
 • Etkin ve doğru dinleme
 • Empatik dinleme
 • Mış gibi dinleme
 • Seçici Dinleme
 • Empati geliştirebilmek ve doğru ilişkiler oluşturmak
 • Algılamak ve anlamak

DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

UYGULAMA ve YÖNTEM:

  • MAVİ YAKALI GELİŞİM PROGRAMI kapsamında İthal Dış Ekipmanlar da kullanarak, eğitim ve uygulama süresinin en az % 70’ inin uygulama ve grup çalışması ağırlıklı son derece keyifli ve verimli geçmesini sağlıyoruz!

  • Ek olarak Bilgi paylaşımı, Inter Aktif Tartışmalar, Öğretici in-door oyunlar ve bunlara ait geribildirimler, Öğrenme Tarzları Ölçümü, Bireysel analizler ve envanter uygulamaları, Grup çalışmaları, Örnek film ve vakalar üzerinde paylaşımların da olduğu full bir gün olacaktır. 

Mavi ve Gri Yakalı Çalışan Yönetimi programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

Yazaki Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Yazaki Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Yazaki Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Yazaki Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Yazaki Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Yazaki Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Çelebi Hava Hizmetleri ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Çelebi Hava Hizmetleri ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Çelebi Hava Hizmetleri ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Çelebi Hava Hizmetleri ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Çelebi Hava Hizmetleri ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Çelebi Hava Hizmetleri ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
MAPA Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
MAPA Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
MAPA Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
MAPA Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
MAPA Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
MAPA Otomotiv ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
 
 
 

Ortam