Toplantı ve Zaman Yönetimi Eğitimi

Hedef Kitle: İş ve Özel yaşamda denge sağlamak, daha planlı ve bütünsel çalışarak hem işlerini doğru takip edebilmek hem de özel yaşamlarında sağlıklı bir denge kurmak isteyen tüm beyaz yakalı profesyonellerin alması gereken oldukça kapsamlı, % 70 uygulamalı ve zevkli bir içeriğe sahiptir.

Süre: 2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 12-15 kişi

 

TANIM ve AMAÇ:

Günümüz koşullarında, toplantı ve zaman yönetimi hiç kimse için kolay değil. Öyle ki artan rekabet koşulları içinde zamandan daha fazlasını elde edebilmek için faklı yollar ve teknikler kullanmak gerekiyor. Bu eğitim ile katılımcılar bir yandan zamanı nasıl daha etkin kullanabilecekleri konusunda farkındalık kazanırken, diğer yandan neden yetmediği yada daha doğrusu yönetemedikleri sorusunun da cevabını bulabilecektir. Katılımcılar bu programda; Toplantı ve zaman yönetiminin nasıl çok daha verimli yapılacağını öğrenerek tüm faydalarını görecek, kaybedilen zamanı hesaplayarak katma değer elde edecek, önceliklerini doğru belirleyerek planlama yapabileceklerdir.

PROGRAM SONUNDA KATILIMCILAR:

 • En değerli ve yerine konulamaz kaynak olarak zaman bilincini oluşturmak
 • Zamandan daha fazla faydalanmayı, daha net ve sağlıklı planlar yapabilmeyi ve organize olabilmeyi öğrenebilecekler 
 • Aynı çalışma saatleri içerisinde daha iyi performansı elde etmenin yöntemlerini öğrenecekler, 
 • İş ve özel yaşamdaki sonuçları değerlendirildiğinde mevcut performans üzerinde bir iyileştirme gerçekleştirmelerine katkı sağlamak 
 • Bilgi ve becerilerini, iş ve özel yaşamında kendilerinden beklenenleri yapabilmeleri için mevcut potansiyel zamanları olduğunun farkına varmaları sağlanacak.
 • Zaman hırsızlarını ve zaman kazandırıcılarını tanımak 
 • Delegasyonun zaman yönetimine katkısını hissetmek ve doğru delegasyon metotlarını öğrenmek

İÇERİK

 • Kurumsal ve Kişisel Zaman ve Toplantı Yönetimi
  • Farklı yönetim katmanlarında beceri dağılımları
  • Teknik, Sosyal ve Kavramsal beceriler
  • Bireysel hedefler ve değerlendirme planı
 • Zaman yönetiminde adımlar
  • Hedefler
  • Öncelikler
  • Disiplin
   • Kaynak olarak zaman
   • Diğer kaynaklarla zamanın farkı
   • Zamanı kötü yönetenler
 • Zaman yönetimi performans ilişkisi
  • Mevcut performans ve ideal performans kavramları 
  • İdeal performans ve mevcut performans arasındaki farkı nasıl kapatabiliriz?
  • Zaman yönetimi profilimizi belirlemek
 • Erteleme tuzakları nelerdir?
  • Erteleme tarzımızı belirleme
  • Hedeflere giden yolda karşılaşılan engeller: Zaman çalıcı nedir?
   • Zaman çalıcılarını tanıyalım
   • Zaman çalıcılar performansımızı nasıl etkiler?
   • Bunlar karşısında nasıl önlemler alabiliriz?
 • Fizyolojik performans
  • Yüksek fizyolojik zaman eğrileri
  • Yüksek performans zamanları
 • Öncelik belirlemek
  • Aciliyet ve önem kavramları
  • “Ben neden buradayım?”
  • Proaktivite ve reaktivite
 • Zaman logu hazırlamak
  • İşin temel alanları: Görev analizi
  • Planlı ve plansız işler
  • İkinci aşama zaman logu
  • İleriye yönelik planlama
  • Günü planlamak
  • Tasarruf yolları: Hangi işler ve nasıl
  • Zaman nereye gidiyor?
  • Zaman nelere yetmiyor?
  • İdeal öncelik listesi nasıl oluşturulur
 • Kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapabilmek
  • Yıl planı 
  • Ay planı
  • Hafta Planı
  • Gün planı
 • Zaman yaratıcılar
  • Hayır diyebilmek
  • Kesintilerle baş etmek
  • Öncelik, Sonralık Ve Farkındalık
  • Dogru Planlama Ve Etkili Koordinasyon
  • Sürünceme ve başa çıkma yolları

Zaman ve Toplantı Yönetimi programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

zaman yönetimi, zaman yönetimi nasıl yapılır, zaman yönetimi eğitimi, işyerinde zaman yönetimi eğitimi

Ortam