Etkili İletişim Teknikleri ve İlişki Yönetimi Eğitimi

Hedef Kitle: Şirket içi ve dışında özellikle yüz yüze yada sözlü iletişimde sıkıntılar yaşanan şirketlerde, baştan aşağı tüm çalışan ve yönetim kademelerinin alması gereken, % 70 uygulamalı ve son derece keyifli bir programdır. Takım Olma eğitimi ile de birleştirilip faydası en az 3-4 katına çıkarılabilir. 

Süre: 1-2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 10-14 Kişi Tek Eğitmen, 15-19 Kişi Çift Eğitmen

 

TANIM ve AMAÇ: 

Bireyin doğru iletişimi kurması ve kendisini ifade edebilmesi amaçlı bu çalışmada, empati geliştirerek karşısındaki kişileri anlamaya çalışmak ve onları etkin bir şekilde dinleyerek başarılı bir iletişim ortamının yaratılması için gereklilikler üzerinde durulması temel alınmıştır.

 • Katılımcıların iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sağlamak,
 • İletişimin; Bilgi, düşünce, duygu, deneyim ve algı bütünselliğine yönelik detayların öğrenilmesini sağlamak,
 • İletişim hatalarını ve aşma yollarını anlamak,
 • Dinleme ve Empati kurma becerilerini geliştirmek

İÇERİK:

 • İletişim boyutu
  • Çift boyutlu iletişim modeli
  • Bilgi yoğunluğu / Destek yoğunluğu / Karşı tarafın hazır olma düzeyi
  • İletişim engelleri
  • Yazılı İletişim
  • Sözlü İletişim
  • Yüz Yüze iletişim
  • Geri Besleme
  • Sürdürülebilirlik

İLETİŞİMİ PLANLAMAK

 • Ortak Dil oluşturmak
 • Algıda farklılıklar ve Esneklik
 • Tutarlılık
 • Süreklilik
 • Sakinlik; soğukkanlı yaklaşım
 • Pozitiflik
 • Olumsuz duyguları ve stresi yönetebilmek

DİNLEME BECERİLERİ

 • Etkin ve doğru dinleme
 • Kendine açık olmak, dürüstlük-şeffaflık
 • Empatik dinleme
 • Mış gibi dinleme
 • Seçici Dinleme

KİŞİLİK TARZLARI (farklılıkları keşfetmek)

  • Saldırgan, yapıcı, boyun eğen davranış
  • Dinleme becerileri; Nasıl dinliyoruz?
  • Aktif ve pasif dinleme
  • Beklentilerin karşılanması 
  • İlişkide motivasyonel yaklaşım; Etkileme girişimi
  • Kendini sunma ve kabul ettirme

 • İletişimde Bilgi ve Kazan-Kazan ilişkisi (win-win)
  • Kişisel bilgi
  • Cesaret
  • Alçakgönüllülük
  • Umut
  • Esneklik ve sorumluluk
  • Empati geliştirebilmek ve doğru ilişkiler oluşturmak

 • İş İlişkilerinde Profesyonellik
  • Profesyonel iş ilişkisi ve iletişimi
  • Ekip içi, üst yönetim, tedarikçi ve müşteri arasında iletişim ve güvenin yansılamaları
  • Algılamak ve anlamak

 • Farklı Kişilik Tiplerini Anlama ve Bireysel farklılıkların kabullenilmesi

 • Profillere Göre Uygun Davranış Modelleri Geliştirebilme

İLETİŞİM ENGELLERİ

 • Fiziksel, psikolojik ve semantik engeller
 • İletişim engellerini aşma yolları
 • Yüz Yüze İletişimde Kullanılması ve Kullanılmaması Gereken Kelimeler  
 • Konuşmada Sık Yapılan, Kaybettiren Hatalar

Değerlendirme ve kapanış

Etkili İletişim Teknikleri ve İlişki Yönetimi programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

HIPP Organik Gıda Türkiye
Yönetici Koçluğu Eğitimini HIPP Türkiye Genel Müdürü Mustafa Karık yorumluyor
Oyak Renault Müzakere Teknikleri Eğitimi katılımcı yorumu
AIM Danışmanlık 2015 çalıştığımız firmalar ve yaptıklarımız
Matlı Yem'de 'Ekip Uyumu ve İletişim' eğitimi verdik - AIM Danışmanlık
AIM Danışmanlık - Hipp Organik Gıda ile Yönetici Koçluğu Eğitimi
AIM DANIŞMANLIK - Sunum Teknikleri Eğitimi Katılımcı Yorumları
AIM DANIŞMANLIK - Profesyonel Sunum Teknikleri Eğitimini Nasıl Veriyoruz?
KORU SİGORTA Koçluk Eğitimi katılcımı yorumları
HIPP Organik Gıda Türkiye Koçluk eğitimi katılımcı yorumları
Tesan ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Tesan ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Ugetam ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Ugetam ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Koru Mutuel Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Koru Mutuel Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Renault Türkiye ile daha önce bu eğiRenault Türkiye Doğan Sigorta ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.timi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Teksan Jeneratör ile daha önce bu eğitimi gerçekleştirdik.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 

Ortam