Bireysel Farkındalık ve Performans Yönetimi Eğitimi

Hedef Kitle: İster özel isterseniz iş hayatınız için kullanabileceğiniz farkındalık geliştirme odaklı son derece keyifli ve bol uygulamalı bir programdır. Kendimizi tanıma, anlama ve geliştirme yolları ile ilgili inanılmaz yaşamsal bir deneyimi bu eğitim ile elde edebilirsiniz.

Süre: 1-2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

 

TANIM:

Program bireyin kişisel gelişimini kendisinin yönetebilmesi, birey olarak en iyi performansı yaratmak için farkındalığın geliştirilmesidir. Bunun için de çeşitli aktivite ve oyunlarla interaktif bir ortam yaratılarak çalışma yapılır. Programda sağlanan gelişim; katılımcıların kendilerine koymuş oldukları engellerin aşılması ve daha başarılı olmak için yegane anahtar olan öz benliklerini daha etkin kullanma becerisini kazanmaktır.

AMAÇ:

 • Program öncellikle kişisel gelişimimiz adına Karakter-Kişilik yapımız ile ilgiili detaylı çalışmalar yapılarak, kör, açık, çatışma ve gizli alanlar keşfedilir. Bu şekilde daha verimli bireylere dönüşmek adına davranış değişikliği elde edilmesi amaçlanmaktadır.
 • Birey olarak kör alanlarımızı ve az kullandığımız yetkinlik alanlarımızı bularak geliştirmeye yönelik adımlara ilişkin pratik yapılır.
 • Katılımcıların savunmalarını, olaylara yaklaşım ve bakış açılarını, bireysel tarzlarını görmeleri yolu ile mevcut tatminsizlikleri gidermek ve daha verimli birey ve ekipler halinde etkili iş sonuçları yaratabilmeleri amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili:

Kendini tanımak, farkındalığını geliştirmek ve verimliliğini arttırmak isteyen her birey programa katılabilir.

Yöntem:

 • İkili ve Grup Uygulamaları ile değerlendirmeler,
 • Film ve örnek vakalar,
 • Teorik ve grup çalışmalarından oluşan interaktif bir eğitimdir.

İÇERİK

 • Farkındalık ve Bireysel performans kavramı
 • Dış çevrenin ve düşüncenin performansa etkisi
 • Tanışma ve hedeflerin belirlenmesi
 • Profesyonel iş yaşamı ve Farkındalık ilişkisi nedir?
 • İş ilişkileri ve sınırları
 • İş yaşamında kişisel ilişkilerden çıkan anlaşmazlıklar
 • Biyolojik saatlerimiz
 • Yüksek performans zamanları
 • Performans ve konsantrasyon dağılımı
 • Performans-iletişim farkındalığı bağlantısı
 • Bireysel performansı arttırmak
 • Öncelikleri planlamak
 • Motivasyon, Esneklik ve Sorumluluk
 • Kendi güçlü ve güçsüz yönlerini fark etmek ve kabul etmek (BİREYSEL SWOT ANALİZİ)

KÖR – AÇIK – GİZLİ – BİLİNMEYEN ALANLAR (JOHARI TEST)

 • Güçlü yönlerini performansa çevirebilmek
 • Geliştirmeye açık yönleri törpüleme
 • Bireysel Swot Analizi
 • Empati geliştirerek doğru ilişkileri oluşturup sürdürebilme
 • Tepkisel ve etkisel iletişimin, iletişim kalitesinde yarattığı farklar
 • Çözümsel yaklaşım ve uygulamaları

Değerlendirme ve kapanış