Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Hedef Kitle: Üst Yönetime asiste eden yönetici asistanı, sekreter, idari kadrolar ve diğer kilit personelin inanılmaz fayda elde edeceği bir programdır.

Süre: 2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 8-12 kişi

 

Davranışsal Hedefler

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılmasını
 • Kurumsal temsil yönlerinin geliştirilmesini
 • En güncel mesleki bilgi ve deneyimlerin aktarılması
 • Daha başarılı ve daha verimli çalışma becerisi
 • Kişisel ve mesleki farkındalığın artırılmasını
 • Özgüvenli ve yüksek motivasyonlu asistanlar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Genel Bilgiler
  • Üst düzey yönetici asistanının;
  • Sahip olması gereken nitelikler,
  • Kurum, yönetici ve kendisinden oluşan üçgenin yönetim süreci,
  • Ahlak ilkeleri
  • Görev ve sorumluluk alanları
  • Kişisel ve kurumsal imajları yönetme becerisi
  • İkna edebilme ve harekete geçirebilme becerileri

 • Mesleki Bilgiler
  • Raporlama ve Dosyalama Teknikleri
  • Kurumsal Yazışma Teknikleri ve biçimleri
  • İngilizce Yazışma ve e- mail örnekleri
  • Yurtdışı telefon görüşmelerine örnekler
  • Yerel saat dilimleri
  • Ülkeler bilgisi
  • Telefonda İletişim Kurma Becerileri
  • Not alma, mesaj iletme ve izleme
  • İş önceliklerini belirleme
  • Toplantı organizasyonu
  • Randevu Düzenlemeleri
  • Seyahat organizasyonu
  • Ajandayı etkili kullanmak

 • Kurumsal İlişkiler
  • Yönetici profilleri
  • Yönetici Asistanının Ofis Arkadaşları ile İlişkileri
  • Yönetici Asistanlığı ve Halkla İlişkiler
  • Üst Düzeyle İlişkiler ve protokol kuralları
  • Farklı kültür, sektör, profil ve ülkelerdeki kişilerle etkili iletişim kurmak
  • Acentelerle İlişkiler

 • Rahatlama teknikleri
  • EFT ve Nefes teknikleri ile uygulamalar

 • Stres ile başa çıkma teknikleri
 • Etkili zaman yönetimi

Eğitim Yöntemi

 • Bilgi paylaşımı ve tartışmalar
 • Her bölümde bire bir uygulamalar ve değerlendirmeler
 • Role playing ve case study çalışmaları

Bu konuda daha önce aşağıdaki şirketler ile çalıştık.

Ortam