Etkili Müzakere Teknikleri Eğitimi

Hedef Kitle: Satış, Pazarlama, Satın Alma, İnsan Kaynakları birimleri gibi şirket dışında 3. şahıslar ile müzakereler yapan tüm birimler ve aslında tüm profesyonel yöneticilerin alması gereken ve % 70 uygulamalı ve zevkli bir içeriğe sahiptir. 

Süre: 2 Gün (09.15 - 16:15)

Katılımcı Sayısı: 8-10 Kişi Tek Eğitmen ile, 11-15 kişi Çift Eğitmen ile

 

HEDEFLER:

 • Kurum içinde ya da üçüncü şahıs ve kurumlar ile yapılan görüşmelerin müzakere mantığı ile yürütülmesi ve müzakereden mümkün olan en iyi sonuçla ayrılmak için gerekli donanımı araçları ile sunmak
 • İş ya da özel yaşamımızda kendimizi sıklıkla içinde bulduğumuz müzakere ortamlarının görünen ve görünmeyen unsurları konusunda katılımcılara bilgi ve farkındalık kazandırmak,
 • Bakış açılarımız, davranış ve tarzlarımızın, karşı taraf ve dolayısı ile müzakere süreçleri ve sonuçları üzerindeki etkisini fark etmek ve buna uygun davranış ve teknik geliştirmek,
 • Müzakere sürecinin tüm aşamalarına dair bilgi ve beceri kazanmak,
 • Müzakere ile ilgili gerekli yöntem ve taktikleri öğrenmek, müzakere sırasında kullanılabilecek; zorlama, uzlaşma, kaçınma v.d. teknikleri uygulayarak öğrenmek,

PROGRAM SONUNDA KATILIMCILAR:

 • Müzakerede strateji, taktik ve teknikler ile ilgili bilgiyi uygulamalar ile edinecekler,
 • Müzakerelerin yapısını öğrenecek, müzakerelerde başarılı bir sonuç için iyi bir hazırlığın önemini kavrayarak, kendi müzakere konu veortamlarına uygun etkin hazırlık yapma ile uygun yöntem ve becerileri kazanacaklar,
 • Müzakere süreçlerinin somut ve soyut boyutlarını, davranış, beklenti veya kültür gibi farklı bireysel unsurların müzakere sürecindeki etkilerini fark ederek, bunları yönetme becerisi geliştirecekler,
 • Doğru sorularla, olası engel ve yararlar odaklanarak, karşı tarafın başarı kriterlerini daha rahat algılayabilecek ve buna uygun çözüm geliştirebilecekler;

YÖNTEM:

 • Vaka analizleri, 
 • Grup çalışmaları 
 • Role Play Uygulamaları 
 • Video Çekimler 
 • Bireysel profil envanterleri 

Not: Eğitim esnasında kullanılan vakalar ve uygulamalar katılımcıların yürüttükleri müzakere süreçleri ve iş alanları doğrultusunda seçilir ve sürekli geribildirim yapılır.

İÇERİK:

 • Tanımlama
 • Müzakere Nedir? 
 • Müzakere Neden Zordur? 
 • Müzakerede Taraflar:
 • Tarafların genel özellikleri 
 • Farklı kişilik yapısına sahip kişilerin davranışlarının incelenmesi 
 • Farklı kişilik yapısına sahip kişilerin iletişim tarzlarının belirlenmesi
  • İnsanları problemlerden ayrı tutabilme: 
  • Yaklaşımları belirlemek 
  • Algılama problemleri ile başa çıkmak
  • Duygularla başa çıkma 

 • Müzakere Sürecinde Etkin İletişim
 • Müzakerede Beden Dili 
 • Ayak Uydurma
 • Etkin Dinleme
 • Empati geliştirmek
 • Dinlemeyi öğrenmek 
 • Doğru Sorular 
 • Gerçek İtirazlar/ Bahaneler?
 • Beden dilini anlama ve kullanma becerisi geliştirmek
 • Güven Yaratma 
 • Çatışma Yönetimi ve Esneklik
 • Başlangıç Uygulaması Farklı Müzakere Ortamlarında Siz Nasıl Bir Müzakerecisiniz?

 • Müzakere Aşamaları:
  • Hazırlık
  • Giriş 
  • Açılış
  • Tartışma 
  • Teklif
  • Pazarlık

 • Hazırlık Süreci
  • Grup Çalışması: Her Boyutta Bilgi Toplama
  • Müzakerede SWOT Analizi
  • Hedefler ve Benchmarking
  • Onun Yerine Düşün
  • Öncelikler, Beklentiler, Cebimdekiler ve Katlanma Sınırım
  • Müzakere Tarzları: Tarzını Bilmek ve Yönetmek
  • Strateji ve Teknik Oluşturma

 • Müzakere Görüşmesi
 • Vaka Çalışması: Müzakere Görüşmesinin Somut ve Soyut Boyutlarını Fark Etmek
 • Müzakerede Mekan ve Şartlar
 • Müzakerede Duyguların Rolü
 • Müzakerede yapılan genel hatalar

 • Müzakerede 4 Etkin Güç:
  • Güç
  • Bilgi
  • Zamanlama 
  • Yaklaşımlar

 • Grup Müzakerelerinde Rol Dağılımı

 • Müzakere Görüşmesini Sonlandırmak
  • Müzakerenin Ardından
  • Müzakerenin Muhasebesi
  • Sonuçları İzlemek

Etkili Müzakere Teknikleri programını daha önce aşağıda logosu bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

Etkili İletişim Teknikleri ve İlişki Yönetimi - Müzakere Nasıl Yapılır - Müzakere Eğitimi

 

Ortam