Yönetici Koçluğu ve Mentorluk Eğitimi

Süre:
2 Gün (09:15 - 16:00)

Katılımcı Sayısı:
12 kişi

Programın tamamındaki yöntemimiz ve uygulamalarımız: 
Bilgi paylaşımı, Interaktif Tartışmalar, Öğretici in-door oyunlar ve bunlara ait geribildirimler, Öğrenme Tarzları Ölçümü, Bireysel analizler ve envanter uygulamaları, Grup çalışmaları, Örnek film ve vakalar üzerinde paylaşım şeklindedir.

GENEL KAPSAM:

Firmanıza, çalışanlarınıza, sektörünüze ve ihtiyaçlarınıza özel hazırlayacağımız bir program ile, hem piyasadaki konumunuz ve yapılanmanız, hem de Y Kuşağının aramıza daha da çok katıldığı, stratejik iş yapış şekilleri ve verimliliğin önem kazandığı iş yaşamında yöneticiler için koçluk ve mentorluk becerilerine odaklanılacaktır. 

Program kapsamında yer alan yöneticilere; astlarına koçluk ya da mentorluk yapmak üzere gerekli donanımın kazandırılması ve bu konulardaki becerilerinin geliştirilmesi için yapılandırılmış bu program ile; kurum içinde var olan deneyim kültür ve birikimin çok daha etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve yeni kadrolara aktarılması sağlanır. Program sonunda şirket koçları, astlarına sistemli bir biçimde mentorluk yada koçluk yapabilecektir. 

YÖNTEM: 

AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri olarak, KOÇLUK ve MENTORLUK EĞİTİMİ kapsamında, size özel içeriğini tasarlayarak sunacağımız hizmet detayı aşağıda yer almaktadır. 

  • Eğitimin üzerine kurgulandığı GESTALT ve TRANSACTIONAL Model ile, programa katılan yöneticilerin, astlarının hedefe gitmesini sağlayacak sistematik yaklaşımı edinmeleri sağlanır. Program; Dönüşümlü koçluk seans uygulamaları, bilgi transferi, envanter ve vaka çalışmaları ile envanter, analiz ve gelişim planlarının değerlendirileceği birebir seanslar şeklinde aktarılmaktadır. 
  • Programda uygulanan bilgi aktarımı, testler ve araçlarla katılımcıda bir farkındalık yaratma ve uygulama için donanım kazanmaları sağlanmakta ve mentorluk yapmayı deneyimlemeleri için uygun ortam oluşturulmaktadır. Tüm Dünya çapında yapılan araştırmalar göstermektedir ki; programın bu şekli ile uygulanması, hedefe ulaşmada etkinliği % 50 oranında artırmaktadır. 
  • Eğitim ve Uygulamanın yapılacağı programda yer alacak yöneticiler, iki ayrı gruba ayrılarak dönüşümlü seans uygulamaları ile pratik yapmaları sağlanacaktır. Her grubun başında program danışmanı, koç ve mentor olarak reel sektörde en az 15 yıl deneyimi olan profesyonel birer koç yer alacaktır. Katılımcılar dönüşümlü olarak; Coach, coachee ve observer konumunda üç ayrı rolde yer alacaklardır. Her katılımcının sırası ile, giriş, gelişme ve sonuç ve bütünsel seans deneyimlerini hayata geçireceği en az üç ayrı uygulama yapması planlanmıştır. Her gruba liderlik eden profesyonel koçlarımız, hem bilgi aktarımı ile geri besleme yapılmasını sağlayacak hem de anlık müdahaleler ile gerçek hayata eş değer uygulamaların deneyimlenmesine imkan yaratacaktır. 

İÇERİK: 

International Personnel Management Association tarafından 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, eğitimin yarattığı verim artışı %22 iken, koçluk ve mentorlük gibi yaklaşımlar ile takip edildiğinde bu oranın %88’e çıktığı görülmektedir. 

MODÜL -1- (2 GÜN):

 • Yöneticilik, Liderlik, Koçluk ve Mentorluk Nedir? Benzerlikleri, ayrıldığı noktalar nelerdir ve ne kazandırırlar?
 • Liderlik, Koçluk ve Mentorluk Süreci ve İlkelerine genel bakış
 • Yönetim, Liderlik, Koçluk ve Mentorluk arasındaki çizgiler nedir?
 • Çalışanların Potansiyel ve Performans Değerlendirme
 • Ego ve Özgüven Yönetimi
 • Çalışanların sürekli öğrenme ve gelişim modelinde eğitici olarak yer alma
 • Öğrenme tarzlarına göre koçluk / mentorluk yapabilme
 • Geribildirim ve izleme
 • Çalışanın keşif ve gelişim yolculuğunun teşvik edilmesi (KARİYER VE YAŞAM ÇEMBERİ UYGULAMASI)

KOÇ VE MENTORLAR İÇİN KRİTİK BİLGİLER

 • Üç boyutlu iletişim modeli ve iletişim engelleri
 • Bilgi ve destek yoğunluğu / Karşı tarafın hazır olma düzeyi
 • Sözlü ve Yüz Yüze İletişim
 • İhtiyaç analizi (SWOT ANALİZİ)
 • Karşımızdakinin istek ve beklenti ile algı düzeyini dikkate almak
 • Soru sorma ve algılamada farklılıklar
 • Alternatif sunma ve değerlendirme
 • Yönlendirme, takip ve geri bildirim
 • Pro Aktif yaklaşımlar ile beklentilerin karşılanması
 • İlişkide motivasyonel yaklaşım; Etkileme girişimi
 • Kendini sunma ve kabul ettirme

KOÇ VE MENTORLAR İÇİN İHTİYAÇ ANALİZİ

 • Saldırgan, yapıcı, boyun eğen davranış
 • Dinleme becerileri; Nasıl dinliyoruz? (DİNLEME BECERİLERİ TESTİ)
 • Aktif ve pasif dinleme
 • Farklı Davranış Tiplerini Anlama (RENKLER İLE KİŞİLİK ENVANTERİ)
 • Profillere Göre Uygun Davranış Modelleri Geliştirebilme
 • Zaman ve Beklenti Yönetimi

ALGI VE YAKLAŞIM DÜZEYİ

 • Bütünsel bakış açısı
 • Hizmet & Güven ilişkisi
 • Stratejik düşünebilmek
 • Biz Bilinci, Tutarlılık, Kararlılık, Süreklilik
 • Sakinlik; soğukkanlı yaklaşım
 • Pozitiflik, olumsuz duyguları ve stresi yönetebilmek
 • Paydaş dili oluşturmak ve anlaşıla bilirlik
 • Algıda farklılıklar ve esneklik

HANGİ YAKLAŞIM

 • Yönlendirici, Eğitici ve Stratejik Yaklaşım
 • Problem çözücü kimliği
 • Profesyonel ortak kimliği (Kazan/Kazan)
 • Moderatör, Facilitator ve Arabulucu Kimliği

MODÜL -2- (2 GÜN):

 • Koçluk ve Mentorlukta Öğrenme Aşamaları (ÖĞRENME TARZLARI ENVANTERİ)
 • Derin Dinlemek ve Güçlü Soru Sormak (PRATİK ÇALIŞMALAR)
 • Sorumluluk Yaratmak ve Sınırları Zorlamak
 • Odakta Tutmak (PRATİK ÇALIŞMALAR)
 • Sezgiyi Yansıtmak ve Cesaretlendirmek
 • Düzenli Geri Bildirim Vermek (GRUP İÇİNDE GERİBİLDİRİM ÇALIŞMALAR)
 • Yaşam ve Yetkinlikler Çemberi
 • Kişisel Değerlerin Belirlenmesi (DEĞERLER ÇALIŞMASI)
 • İdeal Benliklerin Belirlenmesi, Davranışsal Tutarlılık – Tutum değişikliği
 • Olumlayıcı Sorgulama Tekniği ile Hedef Belirleme Stilleri
 • 360 derece Bakabilme Tekniği
 • Zaman Matrisi ve Çapa Tekniği
 • Kişisel Değişimi Hızlandırmak için Mentorluk Uygulamalarının Takibi
 • Kendi Koçluk ve Mentorluk Stilinizi Keşfetmek (TEST ÇALIŞMASI)
 • Mentorluk için Ölçüm Araçlarının Kullanımı (ÖRNEK ÖLÇÜM ARAÇLARI)
 • Grup / Takım Mentorluğu
 • JOHARI ENVANTERİ ile Kendini Tanıma

Değerlendirme ve kapanış

Yönetici Koçluğu konusunda daha önce aşağıda logosu bulunan şirketlere danışmanlık verdik.

 

Ortam