Liderlik ve Yönetim Becerileri Eğitimi

Süre: 2 Gün (09:15 - 16:00)

Katılımcı Sayısı: 12 kişi

Programın tamamındaki Yöntemimiz ve Uygulamalarımız; Bilgi paylaşımı, Inter Aktif Tartışmalar, Öğretici in-door oyunlar ve bunlara ait geribildirimler, Öğrenme Tarzları Ölçümü, Bireysel analizler ve envanter uygulamaları, Grup çalışmaları, Örnek film ve vakalar üzerinde paylaşım şeklinde olup, grup çalışmalarının bir kısmında İthal METALOG Ekipmanları kullanacağız.

AMAÇ:

Katılımcılar eğitim sonunda;

 • Kurumsal yapı içinde yönetici liderler olarak kendilerinden beklenenleri ve yapmaları gerekenleri tam olarak algılayacaklardır.
 • Yönettikleri çalışanlarla daha etkin iletişim kurmak, iletişim güçlüklerini aşarak sağlıklı bir ekip oluşturmak konusunda neler yapılması gerektiğini tartışacaklar,
 • Sorumlu oldukları ekip içerisinde nasıl bilgi aktaracaklarını ve ekibi daha iyi nasıl yöneterek liderlik edebileceklerini öğrenecekler.
 • Sadece astlarının değil yatayları ve üstlerinin de iş ile ilgili problemlerini nasıl izleyip anlayarak yöneteceklerini çözüme nasıl katkı sağlayacaklarını uygulamalar ile öğrenecekler.
 • Delegasyon, karar alma, sonuç ve süreç odaklılık ile takım olma gibi noktalarda bilgi sahibi olacak ve uygulamalar ile kendilerini geliştirecekler.
 • Çalışanların dinleme, anlama, algılama gibi sorunlarını anlayarak, farklı gruplara uygun üslup ve içerikte anlatım şekli geliştirerek hayata geçirmeyi ve profesyonel ilişki yönetimini öğrenecekler,
 • Motivasyonel unsurları doğru kullanabilmeyi, deden dilinin doğru kullanımı, vurgu, disiplin ve kontrol mekanizmaları ile yaşanan tüm sorunları daha iyi yönetecekler ve tüm mesajlarını doğru aktaracakları yöntemler geliştirilecektir.

1. Yönetsel Becerilerin Organizasyonlardaki Önemi!

2. Yönetim Kavramı ve Yöneticinin Rolleri

 • Karar alma
 • Bilgilendirme / Geri Besleme
 • Bireylerarası roller
 • Yönetici, Lider, Koç, Mentor kimdir?


3. Önce Kendini Sonra Ekibi Yönetmek

 • REAKTİF ve PROAKTİF Tutum
 • Hedef, Sonuç, Süreç ve Önceliklerin Doğru Tespiti
 • Stres ve Self Motivasyon
 • İlişkiler, eğitim düzeni ve Toplumsal Refleksler gibi çevresel unsurların iş yaşamındaki tutumlarımıza yansımaları

4. İç ve Dış Müşteri odaklılık:

 • Pazarlama yaklaşımı
 • Hizmet yaklaşımı
 • Dünya nereye gidiyor? Global rekabet
 • İç müşterilerle (çalışanlar ve diğer birimler) ilişkilerinin önemi
 • Algılama farklılıkları ve giderilme yolları

5. Denetim ve Delegasyon

 • Denetim ve delegasyon neden önemlidir?
 • Yetki, Sorumluluk, Kontrol ve Yetkinlik Kavramları Üzerinden Delegasyon Becerisi Geliştirmek
 • Delegasyonun gerçek anlamı nedir?
 • Kime nasıl denetim ve delegasyon yapılır?
 • Yönlendirme, takip ve geri bildirim
 • Pro Aktif yaklaşımlar ve çözüm için uygun ortam oluşturma
 • Doğru Karar Alma


6. Ekip Uyumu ve Takım Olmak için iletişim ve ilişki yönetimi

 • Anlama ve Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Kişisel farklılıkların ölçümü ve davranış modellerini tanıma,
 • Yöneticinin davranış modelinin etkisi, empatik iletişim

Çalışanın davranış modelini tanıma (BOWEN TEST)

 • Çalışanın davranış modeline göre istenilen verimin alınabilmesi için kullanılabilecek yöntemler
 • Ortak Dil oluşturmak, algıda farklılıklar ve esneklik
 • Problem çözücü olmak
 • Çalışan ile Yönetici arasındaki güven ilişkisi
 • Biz bilinci ve aidiyetin önemi
 • Tutarlılık ve Süreklilik, Sakinlik; Soğukkanlı Yaklaşım

TAKIM İÇİ İLETİŞİM – GÜVEN – DİNLEME – ANLAMA ÇALIŞMASI

7. İç ve Dış Müşteri İlişkileri, Gücün Kaynakları ve Kullanımı

 • Makamsal v e Kişisel Güç
 • Hizmette durumsallık
 • Beklentilerin karşılanması
 • İlişkide motivasyonel yaklaşım; Etkileme girişimi
 • Şikayetler
 • Zor Müşterilerle başa çıkma
 • Yasak İfadeler

8. Denetim ve Delegasyon

 • Denetim ve delegasyon neden önemlidir?
 • Yetki, Sorumluluk, Kontrol ve Yetkinlik Kavramları
 • Üzerinden Delegasyon Becerisi Geliştirmek
 • Delegasyonun gerçek anlamı nedir?
 • Kime nasıl denetim ve delegasyon yapılır?
 • Yönlendirme, takip ve geri bildirim
 • Pro Aktif yaklaşımlar ve çözüm için uygun ortam oluşturma
 • Doğru Karar Alma

9. İfade yönetimi

 • Sesler, sözcükler, ifadeler, tonlama ve vurgu gibi öğelerin doğru kullanımı
 • Duruş, oturuş, çalışma ve toplantı düzenleri,
 • Jestler, mimikler ve diğer sözsüz iletişim ipuçları

Dinleme becerileri (dinleme becerileri testi)

 • Etkin ve doğru dinleme
 • Kendine açık olmak, dürüstlük-şeffaflık
 • Empatik dinleme
 • Mış gibi dinleme
 • Seçici Dinleme

Değerlendirme ve kapanış

Bu programı daha önce aşağıda logoları bulunan şirketler ile gerçekleştirdik.

 

 

Uğur Soğutma ile Liderlik ve Yönetim Becerileri eğitimi gerçekleştirdik.
Uğur Soğutma ile Liderlik ve Yönetim Becerileri eğitimi gerçekleştirdik.
Kopuz Gıda ile Liderlik ve Yönetim Becerileri eğitimi gerçekleştirdik.
Kopuz Gıda ile Liderlik ve Yönetim Becerileri eğitimi gerçekleştirdik.
Kopuz Gıda ile Liderlik ve Yönetim Becerileri eğitimi gerçekleştirdik.
Kopuz Gıda ile Liderlik ve Yönetim Becerileri eğitimi gerçekleştirdik.
Previous Next Play Pause
1 2 3