İnsan Kaynakları Koçluğu ve Eğitimi

AMAÇ:

İnsan Kaynakları ekipleri, kendilerine özgü zorlukları olan ve bunların en başında da hemen hemen her konuda beklentilerin yoğun olduğu farklı iş yaşamı olan birimlerdir. İnsan Kaynakları alanında çalışan her pozisyondaki arkadaşlarımızın zaman zaman içine düştüğü zihinsel yorgunluk ve tıkanmışlık hissinin aşılması için yine İnsan Kaynakları alanında deneyimli koçlarımız tarafında oluşturulmuş bir programdır.

Bu gibi nedenlerle, İnsan Kaynakları alanında çalışan hemen hemen her pozisyondaki arkadaşlarımızın zaman zaman içine düştüğü zihinsel yorgunluk ve tıkanmışlık hissinin aşılması için yine İnsan Kaynakları alanında deneyimli koçlarımız tarafında oluşturulmuş bir programdır.

İnsan Kaynaklarında çalışan arkadaşlarımızın iş yaşamlarında nasıl daha fazla performans sergileyebilecekleri, iş ilişkilerinin yönetilmesi, strateji ve politika ile dengeli iş modeli uygulaması ve kariyer hedeflerine ulaşmak için yetkinlik ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda gelişime destek sağlayan bir koçluk programıdır. Koç ile danışan, süreç boyunca bireyin hedefleri ve geliştirmek istediği yetkinliklerine göre bir eylem planı hazırlar ve buna uygun şekilde harekete geçilir. İnsan Kaynakları çalışanları için özel olarak hazırlanan bu programımız ile katılımcılara, ihtiyaç duyulan alanlarda hem koçluk hem de mentorlük desteğinin sunulması ve kazandırılmasını amaçlamaktadır. İşine değer katmak isteyen tüm İnsan Kaynakları çalışanlarının çözüm bulmakta zorlandığı konularda, çalışanların kendi çözümlerini bulmasında fayda sağlayan bir programdır.

PROGRAMIN FAYDALARI:

 • İnsan Kaynakları ekiplerinin dinamizm ve iç motivasyonu artar.
 • İlişki ve Kariyer Yönetimi noktalarında farkındalık yaratılır.
 • İnsan Kaynakları elemanlarının hedeflerine daha etkin bir biçimde ulaşması sağlanır.
 • İnsan Kaynakları alanında uzun yıllar deneyimli ya da reel sektörde profesyonel geçmişi olan Koç ve Mentörler sayesinde çok daha farklı bir bakış açısı edinilir.
 • Kişiler kendi gelişmeye açık yönlerini keşfeder ve hem bu yönlerini geliştirip hem de güçlü özelliklerini kullanarak iş ve kariyer hedeflerine paralel olarak eylem planlarını hazırlarlar.
 • Çözümün kendilerinde olmadığı noktalarda, bunu çalışanların bulmasını sağlama yolları öğrenilir.
 • Çalışanlar kariyer planlamalarını yaparken etkin koçluk ve mentorlük araçlarını kullanırlar.
 • Yeni Nesil ile daha etkin iletişim kurma yolları öğrenilir.
 • Değişime uyum ve İş tatminini sağlanır.
 • Kültür ve değerler içselleştirilerek sahiplenilmesi sağlanır.

İÇERİK ve SÜREÇ:

İnsan Kaynakları fonksiyonunun kurumda stratejik ortak olması ve değer katması yolunda koçluğun nasıl konumlandırılması gerektiği ile ilgili olarak ön çalışma yapılan ve uygulamalı olarak sürdürülen bir programdır. Katılımcılardan mentorlük ve koçluk üzerine hazırlanmış bazı hazırlık çalışmalarını program öncesinde tamamlayarak sunmaları istenmektedir. Ön çalışmalar sonunda ortaya çıkan bilgiler programa esas teşkil etmektedir.

İçerik, koçluk eğitimlerimizin temeli olan GESTALT modeline uygun olarak tasarlanmıştır. Bu modelin inşa edildiği teorik altyapıyı Motivasyon kuramları, GESTALT ve Positif Psikoloji olarak sıralayabiliriz. Örneklendirmeler ve demolar İnsan Kaynakları çalışanlarının iş yaşamından alınmakta olup koçluk ve mentorlüğün diğer İnsan Kaynakları Süreçleri ile nasıl ilişkilendirilmesi gerektiği de eğitim sırasında kurgulanmaktadır.

IK KOÇLUĞU kapsamında içerik başlıkları da aşağıdadır.

 • İK Profesyonelleri için İş Yaşamında Değişen Davranış ve Beklentiler
 • İK Koçluğunun Temeli “Yapıcı Geri Bildirim” ve “Pozitif İlişki Yönetimi”
 • İnsan Kaynakları Profesyoneli olarak giriş ve orta kademe pozisyonlar için gereken Koçluk Beceri ve Yetkinlikleri
 • IK cılar için Bireysel Koçluk Becerileri ölçümü ve SWOT Çalışması
 • İnsan Kaynakları Profesyoneli olarak Koçluğun Mesleki Gelişime Faydaları
 • Entegre İK Yönetimi için İK Koçluğu
 • Hem İç Hem de Dış Müşteriler ile İletişimde İK Koçluğu
 • IK cılar için Temel Koçluk Süreci ve Önemi
 • Koçluk ile Performans ve Yetkinliklerin Gelişimi ile Motivasyon ve Algı Yönetimi İlişkisi
 • İK İş Ortaklığına Koçluk Bakışı
 • Yetenek Yönetimi, Denetim ve IK ya yapılan yatırımların geri dönüşü (ROI) süreçleri açısından İK Koçluğu
 • İK için test ve envanter kulanımı (kişilik envanterleri, JOHARI testi, dinleme testi ve diğer gerekli uygulamalar)

AKIŞ ve MODEL:

Tanışma, ara değerlendirme ve kapanış toplantılarından oluşan üç kısım haricinde ortalama toplam 8-12 seans / saatlik birebir koçluk görüşmeleri şeklinde planlanmış süreç aşağıdaki şekilde ön görülmektedir.

Koçluk Süreci Ön Görüşmeler ve İlk Değerlendirme

 • Konulara farklı açılardan bakmak ve anlamak öğrenilir.
 • Katılımcıların, gerekli enerji, destek ve cesareti kendi iç kaynaklarından alması sağlanır.
 • Katılımcılara kullanabilecekleri araç ve perspektifler sunulup kişisel verimlilikleri arttırılır.
 • Katılımcıların İstek ve hedeflerinin farkına varması sağlanır.
 • Kişisel ve iş Değerleri ortaya konulur.
 • Katılımcıların kendilerini yakından tanıması ve olası fırsatları görmeleri sağlanır.
 • Katılımcıların kariyer geçmişleri ve gelecekleri ayrı ayrı irdelenip, ortak noktalar, bir birleri ile bağları ve ayrılan noktalar, güçlü yanlar ve olası fırsatlar ortaya koyulur.
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin, hem zihinsel hem de somut açıdan alacakları hizmet ve süreç konusunda netleştirmek
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin kurumsal ve / veya bireysel hedeflerini ve bu noktadaki çalışma şeklimizi ortaya koymak
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı süreci ön görüşmelerinde Hedefler ortaya çıkarılır.

Modelleme ve Koçluk Görüşmeleri; GESTALT Metodolojisi ile ve seans başına minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleşecek şekilde 8-12 seanslık koçluk görüşmeleri şeklinde planlama yapılmıştır. Koçluk görüşmelerinin aşağıdaki şekilde ilerlemesi ön görülmüştür;

 • Kişinin seçtiği en az 3 alanda koç ile beraber kendisini analiz etmesini sağlamak
 • Koçluk Hizmeti alan kişinin bu alanlarda derecelendirme yapmasını sağlayarak daha iyiye gitmek istediği alanları önceliklendirmesini sağlamak
 • Her alan ile ilgili en az 3 hedef belirlemesini sağlamak
 • Her seans kişiye özeldir ve yüz yüze gerçekleştirilir. Görüşme sıklığı haftada 1 veya en geç 10 günde bir olacak şekilde Önerilen seans adedi 8-12 görüşmedir.
 • Toplam 3-4 ayda ve ayda ortalama 3 seans gerçekleştirilecek şekilde minimum uygulama önermekteyiz. Her seans minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleştirilir. 
 • Katılımcılarla, gelişime yönelik raporlama yüz yüze ve bire bir gerçekleştirilir.

KURUMSAL KOÇLUK KONUSUNDA REFERANSLAR VE KOÇLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİ

Koçluk Platformu derneği, EGCP,  BRM v.b. meslek ve sivil toplum kuruluşlarının üyesi olan AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. nin referanslarına ve koçluk hizmeti alan kurum ve kişilerin değerlendirmelerine aşağıdaki kanallar üzerinden ulaşılabilir ya da spesifik referanslar talep edildiği takdirde ayrıca sunulabilir.

Referanslarımız

Koçluk ve Mentorluk Müşteri Paylaşımları

AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Koçlarının tamamı, akredite okul Eurasian Gestalt Coaching Program & Center tarafından düzenlenen EGCP Programından mezun olmuş kişiler olup, aynı zamanda reel sektörde de en az 15 yıllık iş geçmişi olan koçlardır. 

 

İnsan Kaynakları Koçluğu konusunda daha önce aşağıda logosu bulunan şirketlere danışmanlık verdik.

Ortam