Takım Koçluğu Eğitimi

AMAÇ:

Kurumların büyümesi ve ayakta kalabilmesi, bireysel farklılıkların asıl büyük güce dönüşeceği takım olmak ile gerçekleşecek ve bu şekilde, hem potansiyeli ortaya çıkarmak hem de insan kaynağını daha etkin değerlendirmek mümkün olabilecektir.

Bu programın amacı bireysel düşünce ve davranış tarzından ziyade ekip olarak nasıl hareket edilmesi gerektiği ve bu şekilde neler elde edilebileceğini göstermek, takımların kurum içinde birlikte gelişmeleri, daha uyumlu çalışmaları ve verimli sonuçlar almalarını sağlamaktır.

PROGRAMIN FAYDALARI:

Takımlara bütün olarak;

 • Problemlere değil çözümlere odaklanma ile ilgili düşünce ve davranış tarzı kazandırılır.
 • Yaratıcı yöntemlerle sorunlara ortak çözümler bulunarak çözüme doğru eylem planı hazırlama yolları öğretilir.
 • Bireysel dinamikleri fark ederek ortak dili konuşmalarının önemi kavratılır.
 • Birlikte düşünüp birlikte analiz ederek ortak değerlere ortak tanımlar vermelerinin faydaları gösterilir.
 • Zorluklarla başa çıkarken ortak yöntemlerin nasıl belirleneceği deneyimlenerek öğretilir.

Takım içindeki bireylerin tek tek kazanımı ise;

 • Kaynaklarının farkındalığına varıp daha etkin kullanırlar.
 • İç çatışmaların sebeplerini tanımlar, önlem alırlar.
 • Birbirlerini daha iyi tanır ve ortak hedeflerine kilitlenirler.
 • Yaratıcılıkları artar ve birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar.
 • Takım ruhu oluşur ve sorumluluklarını sahiplenirler.
 • Her bireyin kendini özgürce ifade etmesi ve her bireyin olumlu olumsuz her konuda fikirlerini paylaşması sağlanır
 • Bilgilerini tazeler ve yeni bakış açıları kazanırlar.

İÇERİK ve SÜREÇ:

Takım Koçluğu programı ile çalışanlarımızdan oluşan gruplar bir araya getirilerek kendi çözümlerini bulmaya çalışmaları sağlanır. Takımı veya grupları bir araya getirerek onları belirli araçlar çerçevesinde düşündürmek ve istenilen hedefe doğru aksiyon planları yapmak ve uygulatmak esas model olup aşağıdaki örnekler üzerinden role playing ve benzeri vaka çalışmaları yapılır.

 • Mevcut bir takımda yönetici değişikliği halinde ya da Tayin Terfi ya da Rotasyon ile görevlendirme halinde,
 • Takım içinde uyum sorunlarının aşılmasında,
 • Takımın kendi yetkinliklerinin analizinin yapılmasında,
 • İki veya daha fazla takımın kendi aralarında çatışma yaşanması halinde,
 • Organizasyon içinde değişim olması ya da hızlandırılması gereğinde,
 • Satın alma ve şirket birleşmesi hallerinde kültür çatışmalarının nasıl minimize edilebileceği hakkında,
 • Takımların performansını etkileyecek her türlü konunun Pro - Aktif olarak ele alınması gerektiğinde,
 • Kültür değişimi ihtiyacında, Ortak vizyon ve hedef oluşturulmak istendiğinde,
 • Organizasyon değişiklikleri ile süreçlerin yenilenmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde,

İÇERİK, SÜREÇ AKIŞI ve MODEL:

Tanışma, ara değerlendirme ve kapanış toplantılarından oluşan üç kısım haricinde ortalama toplam 8-12 seans / saatlik birebir koçluk görüşmeleri şeklinde planlanmış süreç aşağıdaki şekilde ön görülmektedir.

Koçluk Süreci Ön Görüşmeler ve İlk Değerlendirme

 • Konulara farklı açılardan bakmak ve anlamak öğrenilir.
 • Katılımcıların, gerekli enerji, destek ve cesareti kendi iç kaynaklarından alması sağlanır.
 • Katılımcılara kullanabilecekleri araç ve perspektifler sunulup kişisel verimlilikleri arttırılır.
 • Katılımcıların İstek ve hedeflerinin farkına varması sağlanır.
 • Kişisel ve iş Değerleri ortaya konulur.
 • Katılımcıların kendilerini yakından tanıması ve olası fırsatları görmeleri sağlanır.
 • Katılımcıların kariyer geçmişleri ve gelecekleri ayrı ayrı irdelenip, ortak noktalar, bir birleri ile bağları ve ayrılan noktalar, güçlü yanlar ve olası fırsatlar ortaya koyulur.
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin, hem zihinsel hem de somut açıdan alacakları hizmet ve süreç konusunda netleştirmek
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı hizmeti alacak Yöneticilerin kurumsal ve / veya bireysel hedeflerini ve bu noktadaki çalışma şeklimizi ortaya koymak
 • Koçluk ve kariyer danışmanlığı süreci ön görüşmelerinde Hedefler ortaya çıkarılır.

Modelleme ve Koçluk Görüşmeleri; GESTALT Metodolojisi ile ve seans başına minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleşecek şekilde 8-12 seanslık koçluk görüşmeleri şeklinde planlama yapılmıştır. Koçluk görüşmelerinin aşağıdaki şekilde ilerlemesi ön görülmüştür;

 • Kişinin seçtiği en az 3 alanda koç ile beraber kendisini analiz etmesini sağlamak
 • Koçluk Hizmeti alan kişinin bu alanlarda derecelendirme yapmasını sağlayarak daha iyiye gitmek istediği alanları önceliklendirmesini sağlamak
 • Her alan ile ilgili en az 3 hedef belirlemesini sağlamak
 • Her seans kişiye özeldir ve yüz yüze gerçekleştirilir. Görüşme sıklığı haftada 1 veya en geç 10 günde bir olacak şekilde Önerilen seans adedi 8-12 görüşmedir.
 • Toplam 3-4 ayda ve ayda ortalama 3 seans gerçekleştirilecek şekilde minimum uygulama önermekteyiz. Her seans minimum 1 saat ile maksimum 1,5 saat arasında gerçekleştirilir. 
 • Katılımcılarla, gelişime yönelik raporlama yüz yüze ve bire bir gerçekleştirilir.

KURUMSAL KOÇLUK KONUSUNDA REFERANSLAR VE KOÇLARIN AYRINTILI ÖZGEÇMİŞLERİ

Koçluk Platformu derneği, EGCP,  BRM v.b. meslek ve sivil toplum kuruluşlarının üyesi olan AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. nin referanslarına ve koçluk hizmeti alan kurum ve kişilerin değerlendirmelerine aşağıdaki kanallar üzerinden ulaşılabilir ya da spesifik referanslar talep edildiği takdirde ayrıca sunulabilir.

Referanslarımız

Koçluk ve Mentorluk Müşteri Paylaşımları

AIM İnsan Kaynakları Koçluk, Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Koçlarının tamamı, akredite okul Eurasian Gestalt Coaching Program & Center tarafından düzenlenen EGCP Programından mezun olmuş kişiler olup, aynı zamanda reel sektörde de en az 15 yıllık iş geçmişi olan koçlardır. 

 

Ortam